Poznaj nasz zespół

Bartosz Nowicki

Praktyk biznesu, ekspert z dziedziny zarządzania, przywództwa i handlu, trener oraz mentor

Kim jestem?

Ambitnym, energicznym, pełnym pasji praktykiem biznesu, dla którego praca to nie permanentny brak snu, uporczywy stres czy nadgodziny ale przede wszystkim ogromna satysfakcja, dobra zabawa, zadowolenie, uśmiech i radość.

W swojej codziennej pracy kieruję się takimi wartościami jak: zaangażowanie – rozumiane jako pracowitość i pasja w działaniu, szacunek zarówno do ludzi jak i ich pracy oraz nieustanny rozwój.

Zawodowo sukces upatruję w tworzeniu interdyscyplinarnych zespołów między działowych i angażowaniu pracowników szeregowych do tworzenia i ulepszania procesów. Prócz procesów i narzędzi, równie istotne jest dla mnie zarządzanie emocjami, dlatego dla skutecznego kierowania innymi nauczyłem się przede wszystkim zarządzać sobą i ogromną przyjemność sprawia mi dzielenie się moimi doświadczeniami z ludźmi, z którymi współpracuję na co dzień. Partnerskie relacje i odpowiedni „team spirit” powodują, że ludzie w moich zespołach sami chętnie biorą na siebie większą odpowiedzialność i nie boją się poszerzać swoich horyzontów. Dużą radość sprawia mi aktywny udział w procesie kształtowania nowych liderów.  Wierzę, że w perspektywie długofalowej, mającej na celu stabilny wzrost i bycie konkurencyjnym na rynku, przemyślana strategia rozwoju kolejnych talentów determinuje powodzenie każdego przedsiębiorstwa.

Dzięki wartościom, którymi się w życiu kieruję, dobrej organizacji czasu, determinacji w działaniu oraz ciągłej transformacji, realizuję zamierzone plany i osiągam wytyczone  cele. Tym również staram się zarażać zarówno swoich współpracowników jak i najbliższe otoczenie.

Doświadczenie i kariera zawodowa

Ukończyłem Politechnikę Poznańską na kierunku: Budownictwo Lądowe ze specjalizacją: Technologia i Organizacja Budownictwa. Swoją karierę zawodową rozpocząłem od prowadzenia własnego biznesu, którym była hurtowania materiałów budowlanych. To tutaj rozpoczęła się moja przygoda z handlem, gdzie do dziś w obszarze relacji, sprzedaży i negocjacji czuję się swobodnie i śmiało mogę powiedzieć, że to mój „konik”.

Jako, że jedną z moich wartości, którymi się w życiu kieruję, jest nieustanny rozwój oraz potrzeba tworzenia, postanowiłem podjąć się nowego wyzwania i spróbować swoich sił jako kierownik produkcji. Do moich obowiązków należało kompleksowe zarządzanie procesami, odpowiedzialność za zachowanie ciągłości produkcji oraz efektywne zarządzanie różnorodnym pokoleniowo zespołem. Dzięki swojemu zaangażowaniu, determinacji, dobrej organizacji oraz efektom mojej pracy zostałem awansowany na stanowisko dyrektora produkcji, gdzie koordynowałem procesy w 8 podległych zakładach. W celu poprawy efektywności i wydajności zreorganizowałem struktury całego pionu produkcji, aktywnie uczestniczyłem i nadzorowałem wdrożenia nowych technologii, uczestniczyłem w budowie nowego zakładu produkcyjnego, jak również negocjowałem ceny  i dostawy surowców zakończone dużymi oszczędnościami na poziomie globalnym. Kolejnym etapem na ścieżce mojego rozwoju zawodowego było objęcie stanowiska dyrektora ds. handlu. Funkcja ta była o tyle wyzwaniem, że w związku z bardzo zmieniającym się rynkiem branżowym musiałem rozpocząć od gruntownego zreorganizowania całej struktury sprzedażowej, celem podniesienia jej efektywności oraz lepszego odpowiadania na potrzeby klientów. Osobiście budowałem nowe rynki handlowe, pozyskiwałem nowych klientów i tworzyłem od podstaw zespół w nowym układzie organizacyjnym. Odbudowanie relacji z kluczowymi graczami i odzyskanie utraconych kontaktów na rynku było dla mnie jednym z celów strategicznych, które udało mi się osiągnąć.

Awans na stanowisko Dyrektora Operacyjnego był naturalną konsekwencją osiągnięć i nabytych kompetencji. Zarządzanie pionem handlowym, produkcyjnym i administracyjnym w strukturze rozproszonej, oraz odpowiedzialność za wyniki finansowe podległych obszarów to główne cele, które zostały przede mną postawione i w konsekwencji były realizowane.

Niezależnie od tego w jakiej rzeczywistości biznesowej było mi dane budować, tworzyć, rozwijać czy reorganizować, nasuwa mi się jeden wspólny wniosek, który trafnie wyraził swoimi słowami Denis Waitley: „Większość ludzi nie osiąga swoich celów bo ich nie definiuje albo nie wierzy w ich osiągnięcie. Zwycięzcy powiedzą Ci dokąd idą, co planują zrobić po drodze i z kim chcą iść.”

Projekty i wdrożenia

Wykorzystując pęd do rozwoju, wiedzę i zdobyte doświadczenie, inicjowałem, wdrażałem oraz wspierałem wiele różnych projektów. Najważniejsze z nich to:

Autorskie projekty:

 • realizacja projektu jednego z najnowocześniejszych klubów fitness w Poznaniu (Green Point Fitness);
 • realizacja projektu budowy największego centrum tenisowo-squashowego w Wielkopolsce (CTS);
 • skuteczna komercjalizacja obiektu magazynowego i handlowego (POZLOGIS i GreenPoint Poznań).

 W obszarze produkcji:

 • uczestnictwo i nadzór nad wdrożeniem nowych technologii w firmie produkcyjnej (m.in. impregnacja nowej generacji – nano, komór dojrzewalni betonu – vapor, komputerowego sterowania procesami mieszania betonu);
 • reorganizacja ciągu technologicznego linii produkcyjnej Presstone i Murotherm celem maksymalizacji  wydajności;
 • uczestnictwo w budowie zakładu produkcyjnego w Programie Dofinansowania Unijnego – linia Gardeo oraz dwóch hal do produkcji prefabrykatów wielkogabarytowych;
 • reorganizacja systemu pracy zakładu produkcji kostki brukowej – wdrożenie III zmiany produkcyjnej;
 • stworzenie nowego, motywacyjnego systemu wynagrodzeń dla kierowników produkcji celem osiągnięcia lepszych wyników biznesowych zakładów;
 • utworzenie centralnej struktury zakupów w Spółce.

 W obszarze handlu:

 • stworzenie i wdrożenie nowego sytemu wynagrodzeń dla handlowców oraz dla Dyrektorów Kanałów Sprzedaży, mającego na celu przekazanie większej odpowiedzialności za rozwój podległego obszaru rynku;
 • zmiana polityki handlowej spółki (grupy rabatowe, autoryzowane punkty sprzedaży, umowy bonusowe) skutkująca zwiększeniu sprzedaży i marży;
 • wyodrębnienie i rozwój oddzielnych kanałów dystrybucji oraz jednostki Biura Obsługi Klienta;
 • nadanie nowego znaczenia i rozbudowa Działu Marketingu, jako kluczowego elementu wsparcia sprzedaży na rynku dystrybucyjnym;
 • stworzenie od podstaw Działu Projektowego, jako kluczowego elementu wsparcia sprzedaży na rynku inwestycyjnym;
 • wyodrębnienie i rozwój kanału eksportowego;
 • przemodelowanie funkcjonowania Działu Windykacji.

 Pozostałe projekty:

 • reorganizacja Działu Administracji i powołanie do życia Działu Administracji i Komunikacji;
 • automatyzacja procesów (program kadrowo-płacowy, system awizacji z osią czasu, okna zdarzeń, platforma B2B);
 • przygotowanie i koordynacja kompleksowego programu szkoleń Działu Handlowego wraz z weryfikacją umiejętności twardych i miękkich;
 • wytypowanie kluczowych wskaźników efektywności podległych jednostek biznesowych i stworzenie kompletnego raportu dla Zarządu;
 • implementacja „zarządzania przez wartości”;
 • wdrożenie „zarządzania przez cele”;
 • wdrożenie „zarządzania przez kompetencje” oraz cyklicznych rozmów rozwojowych.
Za co cenią mnie klienci?
 • pracowitość, rzetelność determinację i konsekwentne dążenie do celu
 • profesjonalne podejście do tematu oraz wysoką skuteczność w działaniu
 • bardzo dobrą organizację mimo wielowątkowości projektów, które prowadzę
 • konkretne, otwarte i jasne „reguły gry”
 • kompleksowe a jednocześnie analityczne podejście do zadań
 • nieustanna chęć rozwoju siebie i otoczenia
 • wyjątkową charyzmę i pozytywną energię
 • zrozumienie potrzeb i indywidualne podejście
 • bardzo dobre relacje
Co dodatkowo, warto o mnie wiedzieć?

mój największy atut: 

umiejętność zjednywania sobie ludzi i motywowanie ich do przekraczania swoich ograniczeń

ulubiony autor: 

Brian Tracy, Ken Blanchard, Robert B. Cialdini, Wojciech Hamman, Jerzy Gut, Dale Carnegie

kim bym był, gdybym nie był tym, kim jestem: 

wierzę, że mógłbym odnaleźć się w każdej roli, która wymaga kreatywności i różnorodności