Poznaj nasz zespół

Ewa Grala

Praktyk biznesu, ekspert z dziedziny zarządzania i finansów, doświadczony asesor (procesy rozwojowe i diagnostyczne)
Kim jestem?

Doświadczonym praktykiem biznesu, menadżerem, konsultantem przy wielomilionowych projektach wdrożeniowych, ambasadorem nowatorskich działań i przedsięwzięć w obszarze rozwoju kultury organizacyjnej.

W codziennej pracy ponad wszystko stawiam etykę zawodową i rzetelne podejście do swoich obowiązków. Sukces upatruję w konsekwentnym działaniu, aktywnym słuchaniu otoczenia, tworzeniu interdyscyplinarnych zespołów oraz we wprowadzaniu adekwatnych zmian, wtedy gdy zachodzi taka potrzeba. Wierzę, że praktyczne rozwiązania zastosowane na konkretnym gruncie organizacyjnym dają potrzebne, wymierne korzyści i uczą więcej niż najlepiej przekazana teoria.

Ogromną radość sprawia mi aktywne uczestniczenie w tworzeniu czegoś nowego od podstaw, gdyż procesowi temu towarzyszy nieustanny rozwój własny i pokonywanie swoich słabości. Praca z ludźmi sprawia mi dużą satysfakcję, rzeczy niemożliwe stają się możliwe. Szczególnie cieszy mnie obserwowanie jak rozwijają się młodzi pracownicy i napawa mnie dumą fakt, że od ponad 20 lat jestem aktywnym uczestnikiem tego procesu i mogę współtworzyć standardy zarządzania dla kolejnych pokoleń. Pracuję w oparciu o zaufanie do ludzi i pełne szacunku wzajemne relacje. Cenię sobie szczerość i wiarygodność, unikam polityki w biznesie. Ważne jest dla mnie bycie w zgodzie ze sobą oraz poczucie sensu tego co robię.

Doświadczenie i kariera zawodowa

Ukończyłam Uniwersytet Ekonomiczny specjalizacja: Finanse i Zarządzanie oraz roczne Studium Menadżerskie na Uniwersytecie Ekonomicznym.

W swoim dorobku mam liczne szkolenia z obszaru przywództwa, zarządzania zespołami, konfliktami i zmianą, budowania wizerunku i osobistej skuteczności.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam rozpoczynając w latach 1979 – 1983 od obsługi klienta w centrum informatycznym w Centralnym Ośrodku Badań i Rozwoju Rolnictwa. Kolejnym etapem na ścieżce mojego rozwoju zawodowego było wdrażanie systemów informatycznych i szkoleń pracowników w obszarze administracji (kadry, księgowość) na stanowisku Samodzielnego Specjalisty przez kolejne 4 lata (od 1986 do 1990). W latach 1990-1994 pracowałam jako Główny Księgowy w spółce handlowej z kapitałem zagranicznym.

Od 1994 do 2020 roku pełniłam rolę Kierownika Rachunkowości, Podatków i Płac w firmie produkcyjnej z kapitałem zagranicznym. Gdy zaczynałam pracę, firma zatrudniała 80 osób, gdy kończyłam – około 11000.
Przez minione 26 lat inicjowałam, wdrażałam i koordynowałam wiele procesów zmian wprowadzanych na skalę wszystkich fabryk przedsiębiorstwa lub w koncernowych spółkach powiązanych.

Byłam częścią zespołów, w których podejmowane były decyzje strategiczne dla dalszego rozwoju i ekspansji, dzieląc się swoją wiedzą ekspercką z obszaru rachunkowości, podatków, pomocy publicznej, świadczeń społecznych, sprawozdawczości, czy zarządzania majątkiem trwałym.

Jestem doświadczonym, certyfikowanym asesorem w procesach rozwojowych, diagnostycznych, kwalifikacyjnych. Na co dzień zasiadałam w gremiach, gdzie nominowani byli kandydaci na kierowników średniego i wyższego szczebla w przebiegu procedur awansów wewnętrznych (ocena zarówno kompetencji fachowych jak i miękkich). Często, jako mentor, wspieram swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem młodszych stażem kierowników w rozwoju ich kompetencji oraz przy różnych projektach, które realizują, zarówno tych z obszaru celów strategicznych przedsiębiorstwa, jak i rozwoju osobistego.

Projekty i wdrożenia

Moje wykształcenie i zdobyte doświadczenia zbudowały mnie jako menadżera profesjonalistę, który swoją wiedzę i kompetencje wykorzystuje dużo szerzej, niż tylko w obszarze finansów. Na przestrzeni ostatnich 20 lat miałam przyjemność aktywnie współtworzyć różne, niejednokrotnie innowacyjne projekty. Do najważniejszych z nich należą:

 • wykonanie kompleksowej analizy procesów w organizacji celem stworzenia połączeń między nowymi modelami biznesowymi a funkcjonującą organizacją (wykorzystanie efektu synergii w obszarze nowego, strategicznego dla dalszego rozwoju przedsiębiorstwa projektu nowej fabryki);
 • ponadobszarowy projekt “kultura przedsiębiorstwa” – rola założyciela projektu i ambasadora rozwoju postaw i zachowań kierowniczych sprzyjających wysokiemu zaangażowaniu, samodzielności i motywacji pracowników;
 • projektowanie wewnętrznych ścieżek rozwoju pracowników w ramach struktur finansowych przedsiębiorstwa od stażysty do kierownika;
 • diagnoza kompetencji i potencjału pracowników (sesje AC/DC, wywiady kompetencyjne);
 • wdrażanie zintegrowanych systemów gospodarki materiałowej i sprzedaży dla różnych modeli biznesowych (praca z różnymi systemami);
 • wdrożenie systemu do wnioskowania i rozliczania delegacji służbowych pracowników (samoobsługa pracownicza);
 • strategiczny projekt “Wyzwania Demograficzne” – rola ambasadora zmian i członek grupy roboczej odpowiedzialnej za szeroko rozumianą komunikację do pracowników i grona kadry kierowniczej istoty zmian demograficznych w przedsiębiorstwie;
 • wprowadzenie Elektronicznej Rejestracji Czasu Pracy przy wykorzystaniu nowoczesnych systemów komunikacyjno-informatycznych centralnie dla 3 fabryk, celem optymalizacji procesów personalno-płacowych, eliminacji wąskich gardeł i zbędnych ścieżek komunikacyjnych – udział w wypracowaniu koncepcji, negocjacje ze Związkami Zawodowymi, szkolenie pracowników w nowych procesach;
 • organizacja od podstaw działu rachunkowości (w tym: budowanie zespołów, rozwijanie ich kompetencji oraz implementacja odpowiednich narzędzi do pracy dla członków zespołu);
 • wdrożenie modułu rozliczania wynagrodzeń i podatków w obszarze Działu Finansów;
 • wdrażanie kluczowych zmian organizacyjnych w obszarze finansów, wynikających ze zmian w przepisach prawa (m.in. split payment, transfer danych do fiskusa).
Za co cenią mnie klienci?
 • pozytywne myślenie
 • pracowitość i zaangażowanie
 • umiejętność radzenia sobie ze zmianami w otoczeniu
 • wysoką kulturę osobistą
 • wiarygodność – gdy podejmuję się jakiegoś tematu/ projektu to realizuję go na 100%, ludzie w moim otoczeniu nigdy się na mnie nie zawiedli
Co dodatkowo, warto o mnie wiedzieć?

mój największy atut:

wiara w swoje umiejętności

ulubiony autor:

Bardzo cenię sobie twórczość Edwarda de Bono, Simon Sinek

kim bym była, gdybym nie była tym, kim jestem:

tancerką