Poznaj nasz zespół

Jacek Grala

Praktyk biznesu, ekspert z dziedziny zarządzania i finansów, mentor

Kim jestem?

Praktykiem biznesu, który większość swojego życia zawodowego spędził zarządzając różnymi strukturami finansowymi. Dzięki uczciwemu i rzetelnemu podejściu do obowiązków, sprawnemu delegowaniu uprawnień i odpowiedzialności w zespole oraz wielopoziomowej współpracy w ramach organizacji terminowo osiągam założone cele biznesowe.

Pomaga mi w tym zdrowy dystans do problemów i obiektywne, empatyczne podejście do współpracowników oraz klientów, a także zgromadzone wieloletnie doświadczenie.

Sukces w biznesie upatruję w rzetelnym przygotowaniu kompetencyjnym w odniesieniu do wykonywanej pracy, otwartości na zmiany, zaangażowaniu w nowe projekty. Dużą radość sprawia mi praca z ludźmi, którzy chcą być częścią zespołu, chcą się rozwijać, nie boją się nowych wyzwań, są ambitni i uśmiechnięci. Przy współpracy z takimi osobami daję dużo od siebie. Dowodem na to może być wynik oceny 360 stopni, w której dzięki opinii współpracowników ulokowałem się jako “top 5” w gronie menadżerów w przedsiębiorstwie zatrudniającym prawie 20 tysięcy osób.

Doświadczenie i kariera zawodowa

Ukończyłem studia wyższe ekonomiczne na Akademii Rolniczej we Wrocławiu a także studia podyplomowe na kierunku prawo gospodarcze oraz na kierunku bankowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Kształciłem się również przez 3 lata na Akademii Bankowej w Gdańsku – specjalizacja w zakresie organizacji i funkcjonowania banków.

Swoją karierę zawodową rozpocząłem na stanowisku Głównego Księgowego w latach 1985- 1992 w dużej spółce Skarbu Państwa. Od 1993 do dnia dzisiejszego pracuję w sektorze bankowym, gdzie zarządzałem kilkoma oddziałami banku, podejmując się różnorodnych, niejednokrotnie trudnych wyzwań związanych z reorganizacją, kształceniem kadr, budowaniem efektywnych zespołów, wdrażaniem od podstaw norm i standardów, a także ze sprzedażą produktów bankowych. W swoim dorobku menadżerskim, miałem przyjemność zarządzać i rozwijać zespoły liczące od 70 do 300 osób. W obszarze zarządzania zasobami ludzkimi najlepiej odnajduję się w procesach: kształcenia młodej kadry, przeprowadzaniu ocen pracowniczych i pracy na feedback’u, wyłanianiu i rozwijaniu kandydatów do awansów wewnętrznych oraz w roli mentora dla kandydatów aspirujących na wyższe stanowiska w strukturach. Na przestrzeni minionych 20 lat ukończyłem też liczne szkolenia z obszaru zarządzania zespołami, zmianą, różnorodnością.

Projekty i wdrożenia

W toku swojej kariery zawodowej, miałem okazję wielokrotnie zarządzać zmianą na poziomie organizacyjnym i zespołowym oraz realizować różnorodne projekty wdrożeniowe. Wśród najważniejszych można wymienić:

 • przeprowadzanie restrukturyzacji podległych oddziałów, których celem było zwiększenie wartości przedsiębiorstwa, realizowanych w ramach zmian organizacyjnych najwyższych struktur bankowych;
 • przeprowadzenie terminowo i z powodzeniem kompleksowych planów naprawczych w 2 oddziałach banku;
 • kompleksowe przygotowanie zespołu sprzedaży i administracji oraz wsparcie nowych menedżerów w trakcie 3 procesów sukcesji w kierowanej strukturze organizacyjnej;
 • kilkukrotne wdrażanie nowych standardów obsługi klienta oraz standardów sprzedażowych; prowadzenie szkoleń w tym zakresie i nadzór nad jakością i skutecznością wdrożenia;
 • opiniowanie i wdrażanie wskaźników wydajnościowych (KPI), które później stały się integralną częścią opisów stanowisk i ocen pracowniczych;
 • stworzenie podziału i dopasowanie wskaźników sprzedażowych dla poszczególnych członków zespołu.
Za co cenią mnie klienci?
 • profesjonalizm w działaniu
 • konsekwentne realizowanie celów oraz dotrzymywanie terminów
 • rzetelność, prawdomówność i szczerość
 • potrafię szybko się odnaleźć nawet w najtrudniejszych sytuacjach
 • skłonność do negocjacji
 • szukanie korzystnych rozwiązań dla obydwu stron
 • chęć, gotowość i otwartość do rozmowy z drugim człowiekiem/ klientem
Co dodatkowo, warto o mnie wiedzieć?

mój największy atut:

umiejętność sprawiedliwej, rzetelnej oceny drugiego człowieka, nie kierowanie się emocjami i opiniami innych

ulubiony autor:

Frederick Forsyth, Joseph Heller

kim bym był, gdybym nie był tym, kim jestem:

leśnikiem