Poznaj nasz zespół

Krystyna Nowicka

Psycholog biznesu, doradca i konsultant HR, trener umiejętności społecznych, coach, certyfikowany konsultant DISC D3, doświadczony asesor (procesy rozwojowe i diagnostyczne)

Kim jestem?

Z wykształcenia jestem psychologiem. Z doświadczenia i pasji psychologiem biznesu, doradcą i konsultantem HR, trenerem umiejętności społecznych oraz coachem.

Odkąd pamiętam fascynował mnie człowiek i jego funkcjonowanie
w społeczeństwie, różnych zespołach i relacjach. Jestem absolutnym pasjonatem rozwoju osobistego i staram się zarażać takim podejściem ludzi w moim otoczeniu, wskazując na realne korzyści podnoszenia swoich kompetencji i poszerzania horyzontów. Zawodowo nic mnie bardziej nie cieszy, niż konkretne, widoczne efekty rozwoju ludzi i organizacji.

Doświadczenie i kariera zawodowa

Od ponad 10 lat jestem związana z branżą HR. Pracowałam zarówno w mikro- (5-10 osób), jak i dużych przedsiębiorstwach (400-3500 osób). Dzięki temu doskonale poznałam specyfikę pracy oraz wyzwania, jakie wiążą się z poszczególnymi środowiskami zawodowymi. Tak szerokie spektrum doświadczeń pozwala mi doskonale zrozumieć biznes klienta, bez znaczenia czy będzie to start-up, firma rodzinna czy też międzynarodowy koncern.

W swojej karierze zawodowej zajmowałam stanowiska związane z rolą HR Biznes Partnera, moderatora i trenera wewnętrznego, kierownika działu personalnego, coacha. Jako HR Biznes Partner współpracowałam przez wiele lat z działami produkcji, handlowymi, finansowymi, komórkami administracyjnymi. Wiem i rozumiem jak specyfika pracy generuje różne potrzeby, zarówno po stronie zespołów, jak i osób zarządzających.

Miałam również przyjemność prowadzić zajęcia na akredytowanych przez AMBA studiach podyplomowych MBA na Uniwersytecie im. M.Kopernika w Toruniu.

Jako coach pracuję z kolei w relacji 1:1, wspierając moich klientów w osiąganiu wymarzonych celów, dokonywaniu zmian na lepsze, pokonywaniu ograniczeń i maksymalizacji ich potencjału, dzięki czemu realnie zwiększa się ich poziom satysfakcji z życia.

Dzięki coachingowi klienci szybciej osiągają swoje cele, podejmują trafniejsze decyzje, optymalizują swoje działania i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności. Jednak, aby coaching przyniósł oczekiwane rezultaty, nieodzownym fundamentem jest relacja coacha z klientem: pełna zaufania, głęboka, szczera. Takie właśnie relacje buduję z moimi klientami, gdyż tylko tak autentyczna i partnerska relacja będzie sprzyjać przemianie, która zachodzi w kliencie w toku coachingu.

Projekty i wdrożenia

W roli konsultanta i wdrożeniowca projektów rozwojowych, wykorzystuję swoje kompleksowe doświadczenie z obszaru Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Na przestrzeni ostatnich lat, inicjowałam i czynnie prowadziłam projekty dotyczące:

 • budowania, reorganizacji oraz rozwoju struktur i zespołów,
 • diagnozy i budowania zaangażowania pracowników,
 • diagnozy kompetencji pracowników i kandydatów do pracy (sesje AC/DC, wywiady i testy kompetencyjne, zadania symulacyjne, business case),
 • rozwoju kompetencji dla stanowisk specjalistycznych, eksperckich i Kadry Menadżerskiej (coaching, kompleksowe programy szkoleniowo-rozwojowe, mentoring, webinary),
 • rozwoju kultury organizacyjnej (zarządzanie przez wartości, zarządzanie przez cele, rozwój kultury zarządzania i standardów pracy Kadry Zarządzającej, usprawnienie procesów komunikacji wewnętrznej i współpracy międzywydziałowej, opracowanie oraz implementowanie standardów wdrożenia i adaptacji na różne grupy stanowisk),
 • budowania modeli kompetencyjnych, w tym: opisy stanowisk, matryce kompetencyjne, rozmowy rozwojowe (wraz z superwizją),
 • tworzenia ścieżek karier pracowników wewnątrz struktur całej organizacji.
Za co cenią mnie klienci?
 • jestem konsekwentna w działaniu
 • potrafię skutecznie pracować z różnorodnymi zespołami
 • dostarczam kompleksowe wsparcie
 • jestem rzetelna i profesjonalna
 • potrafię dojrzeć w człowieku to, co najcenniejsze
 • chętnie dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz za zaangażowanie, charyzmę w działaniu i pozytywną energię, którą zarażam otoczenie
Co dodatkowo, warto o mnie wiedzieć?

mój największy atut:

wrodzona intuicja, którą mam do ludzi

ulubiony autor:

Bardzo cenię dorobek i inspiruję się regularnie takimi osobowościami jak: John Maxwell, Jack Welsch, J.Gut i W.Haman, Brene Brown, Stephen Covey, Brian Tracy, Anna Sarnacka-Smith

kim bym była, gdybym nie była tym, kim jestem:

„pełnoetatowym” rezydentem świata podwodnego, który swoimi działaniami dba o ekologię i ocalenie raf koralowych dla przyszłych pokoleń