Poznaj nasz zespół

Wojciech Błaszak

Praktyk biznesu, ekspert z dziedziny zarządzania strategicznego, handlu i controllingu

Kim jestem?

Doświadczonym ekspertem z dziedziny zarządzania strategicznego, handlu i controllingu oraz dyplomowanym menadżerem.
Zdobytą wiedzę od wielu lat stosuję w praktyce biznesowej. Dostarczam efekty zapewniające rozwój firm oraz skutecznie realizuję wytyczone cele. Tworzę i wdrażam w firmach strategie działań, gdyż uważam, że bez jasno ustalonej strategii panuje chaos. Jestem elastyczny i gotowy na zmiany, zwłaszcza, że otoczenie i rynek zmienia się szybciej niż kiedyś, dlatego częściej potrzebna jest kalibracja.

W codziennej pracy kieruję się przede wszystkim odpowiedzialnością, którą rozumiem jako odwagę w podejmowaniu decyzji i ponoszeniu ich konsekwencji. Zawodowe sukcesy upatruję głównie w poczuciu własnej wartości, a konkretniej w świadomości własnych wartości i zasad, które staram się przenosić w postaci własnego wpływu na otoczenie, w którym się znajduję. Poczucie wpływu odczuwam jako sprawstwo i tę postawę przenoszę do organizacji. Czuję permanentną wewnętrzną potrzebę działania, nie oczekuję stymulacji z zewnątrz. Jestem zwolennikiem fundamentalnej konsekwencji w działaniu, a sukces upatruję w niekończącym procesie uczenia się.

Cechuje mnie myślenie strategiczne, zmierzanie do doskonałości operacyjnej, komunikatywność, elastyczność.

Doświadczenie i kariera zawodowa

Ukończyłem Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu na kierunku rehabilitacji w latach 1975-1989 (obrona pracy doktorskiej w 1989 roku – biomechanika), gdzie jednocześnie w latach 1979-1991 pracowałem jako Asystent, Starszy Asystent i ostatecznie Adiunkt w Zakładzie Biomechaniki i Patobiomechaniki AWF w Poznaniu. Kolejnym etapem na ścieżce mojego rozwoju zawodowego było objęcie stanowiska Dyrektora ds. sprzedaży, Członka Zarządu w firmie Bahlsen Sp. z o.o. w Poznaniu, oraz Regionalnego Dyrektora ds. sprzedaży w Katowicach.
Dzięki zdobytemu doświadczeniu kolejnym wyzwaniem okazała się praca w Hestii Insurance w Sopocie gdzie pełniłem obowiązki Dyrektora Przedstawicielstwa w Kaliszu. W trakcie tego zatrudnienia w 1998 roku uzyskałem Certyfikat Menedżerski – amerykańskiego programu firmy Crestcom – oraz w 1999 roku Certyfikat Menedżerski Nottingham Trent University oraz  Wielkopolskiej Szkoły Biznesu.

Od 1999 roku równolegle prowadzę własną działalność gospodarczą. Świadczę usługi doradcze w firmach handlowych, produkcyjno-handlowych, usługowych, urbanistyczno-nieruchomościowych, nieruchomościach komercyjnych i firmach budowlanych, najczęściej jako pełnomocnik zarządów spółek w charakterze doradcy w zarządzaniu. Z racji pełnionych funkcji, zdobytego wykształcenia i bogatego doświadczenia dobrze odnajduję się także na sali szkoleniowej, gdzie mogę dzielić się swoimi praktycznymi doświadczeniami.
W związku z tym, że ciągły rozwój i nieustanne dokształcanie się jest w moim DNA w 2005 roku uzyskałem Dyplom Studiów Podyplomowych w zakresie Zarządzania a w 2006 Dyplom  MBA w Nottingham Trent University oraz Wielkopolskiej Szkoły Biznesu. W 2008 roku uzyskałem Certyfikat CCIM II stopnia (Certified Commercial Investment Member). Nie poprzestałem jednak na powyższym i w 2011 ukończyłem Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzanie Nieruchomościami (Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie), gdzie otrzymałem licencję zawodową zarządzania nieruchomościami.

Wcześniejsze zainteresowania i wiedza z zakresu biocybernetyki pozwoliły mi na właściwe różnicowanie zarządzania operacyjnego i zarządzania strategicznego, co przełożyło się na umiejętność stosowania nowych miar efektywnościowych w zakresach: organizacyjnym oraz operacyjnym.

Projekty i wdrożenia

Na potrzeby spółki produkcyjno-handlowej opracowałem, a następnie wdrażałem system sprzedaży bezpośredniej (vanselling). Projekt o znaczącej rozciągłości, od kryteriów selekcyjnych (vansellerów) po rozwiązania IT będące częścią systemu informacyjnego spółki. Wspomniany system pozwolił spółce na osiągnięcie zamierzonych celów zarówno w zakresie poziomu dystrybucji numerycznej jak i ważonej.

Drugim znaczącym projektem było opracowanie założeń dla firmy ubezpieczeniowej w zakresie “agentów wyłącznych”. Podobnie jak wyżej, projekt o podobnej rozciągłości. Realizacja projektu pozwoliła na znaczącą poprawę udziałów rynkowych w zakresie oferowanym.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej realizowałem wiele innych, istotnych projektów w zakresie:

 • reorganizacji i optymalizacji struktur,
 • opracowywania strategii rynkowych,
 • doskonalenia systemów controllingu operacyjnego i strategicznego,
 • implementacji zachodnich standardów i dobrych praktyk w obszarze zarządzania i organizacji w głównych obszarach biznesowych w polskich przedsiębiorstwach,
 • opracowania kompleksowej analizy i koncepcji planu działania w obszarze długofalowej strategii firm,
 • kompleksowej analizy i wyceny aktywów przedsiębiorstw,
 • tworzenia od podstaw działu marketingu, w tym: opracowanie strategii, budowa struktury i tworzenie narzędzi,
 • budowy i zarządzania obiektem sportowym,
 • kompleksowego zarządzania obiektami nieruchomości (w tym inwestycji).
Za co cenią mnie klienci?
 • bycie dobrym partnerem w rozmowie i umiejętność precyzyjnego rozumienia komunikatów rozmówcy zgodnie z jego intencją
 • umiejętność wywierania wpływu, która pozwala przekonać, zachęcić, wyjaśnić, rozwiązać konflikt
 • umiejętność efektywnego prowadzenia spotkań i zarządzania ich przebiegiem
 • umiejętność pracy dla wspólnych efektów
 • umiejętność wzmacniania innych
 • rozumienie szerokiej perspektywy firmy
Co dodatkowo, warto o mnie wiedzieć?

mój największy atut:

umiejętność współpracy z innymi i pracy dla wspólnych celów

ulubiony autor:

Liz Clarke, Kim S. Cameron, Robert E. Quinn.

kim bym był, gdybym nie był tym, kim jestem:

Trudno mi wskazać taką jedną rolę. Uważam, że mógłbym odnaleźć się w wielu, rolach, w których trzeba podejmować decyzje i tworzyć nowe rzeczy.