Blog

CASE STUDY – Restrukturyzacja działu handlowego

Wyzwanie: dynamicznie zmieniający się rynek / zmiana strategii firmy dotycząca produktów / zmiany pokoleniowe / zwiększenie konkurencji

Firma produkcyjno-handlowa prefabrykacji betonowej, koncentrująca się głównie na produkcji i nowych technologiach, bez gruntownej weryfikacji potrzeb rynku. Firma działająca na terenie całej Polski. Dział handlowy zatrudnia ok 25 pracowników, w tym przedstawiciele handlowi, stacjonarni pracownicy działu sprzedaży oraz logistyka. Kluczowi handlowcy to osoby w wieku 60+. Duża część sprzedaży oparta jest na podstawowych, coraz bardziej konkurencyjnych produktach. Brak nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz automatyzacji procesów, niska jakość obsługi klienta, ograniczony zasięg działania i nieefektywne wdrażanie nowych produktów – a wszystko to w warunkach dynamicznie zmieniającego się rynku – spowodowało potrzebę restrukturyzacji działu handlowego, której celem było podniesienie jej efektywności oraz lepsze odpowiadanie na potrzeby klientów.

Rozwiązania:

 • przeprowadzenie benchmarku i jego analiza (w tym: mapowanie odbiorców
  i regionalizacja działań, zbadanie potencjału na rynku), dla zdefiniowania obszarów wymagających poprawy;
 • ustalenie polityki handlowej (polityka cenowa, rabatowa, ustalenie celów handlowych, świadome zarządzanie sprzedażą, weryfikacja stanu obecnego do pożądanego);
 • powołanie do życia dwóch kanałów sprzedaży (dystrybucja / inwestycja) ze względu
  na inną specyfikę działań i współpracy z klientem;
 • zaplanowanie indywidualnych ścieżek rozwoju i powołanie na stanowiska dyrektorów nowych kanałów sprzedaży w toku awansów wewnętrznych;
 • wyznaczenie ścieżek rozwoju dla kluczowych pracowników dzięki parametryzacji ich kompetencji;
 • zaprojektowanie i wdrożenie na stałe w realia firmy wewnętrznych akademii szkoleniowych (skuteczna komunikacja i budowanie relacji; sprzedaż i negocjacje; wygrywanie
  w sprzedaży);
 • stworzenie Działu Marketingu jako kluczowego elementów wsparcia sprzedaży na rynku dystrybucyjnym i działu projektowego jako wsparcie na rynku inwestycyjnym;
 • wyodrębnienie i rozwój kanału eksportowego;
 • powołanie do życia centralnego Biura Obsługi Klienta celem połączenia działań administracyjnych, posprzedażowych, wprowadzenia regulacji zastępstw, zwiększenia efektywności działań i wdrożenie specjalizacji;
 • informatyzacja i automatyzacja procesów celem lepszej komunikacji z klientem jak
  i szybszy przepływ informacji pomiędzy współpracującymi działami (wdrożenie narzędzi B2B, automaty informujące klienta o ważnych zdarzeniach przy pomocy sms i e-mail, programów wspomagających projektowanie i dobór produktów, “okna zdarzeń” informujące pracowników o największych priorytetach oraz wewnętrzny blog do poprawy komunikacji);
 • specjalizacja pracowników w ramach poszczególnych grup produktów i kanałów sprzedaży;
 • strategiczne działania ukierunkowane na tworzenie nowych rynków zbytu;
 • podjęcie działań zorientowanych na odbudowanie relacji i dbałość o bezpośrednie, dobre relacje z TOP klientami;
 • włączenie klientów w procesy zmian.

Efekty, korzyści:

 • znaczący wzrost sprzedaży;
 • wzrost marży ze względu na większą sprzedaż produktów „premium”;
 • wypracowanie skutecznych metod wdrażania nowych produktów i aktywne włączenie innych działów firmy w ten proces;
 • ugruntowanie pozycji na rynku i odzyskanie portfela utraconych we wcześniejszych latach klientów;
 • ujednolicenie standardów obsługi klientów;
 • zwiększenie satysfakcji klientów i podniesienie jakości obsługi;
 • wewnętrzne ścieżki kariery i indywidualne podejście do rozwoju wpłynęły na wzrost motywacji i zaangażowania pracowników działu handlowego;
 • w toku ukierunkowanych działań szkoleniowo-rozwojowych, nastąpił znaczący wzrost poziomu kompetencji “twardych” i “miękkich”;
 • przejście zmian pokoleniowych bez strat.
Inne z tej kategorii

CASE STUDY – Mistrzowie demotywacji – jak oni to robią?

„Kasa motywuje ludzi do pracy”, „Tyle mu płacę, a on się nie angażuje...” - to zdania, które nierzadko powtarzają szefowie polskich firm. Czy to brak wiedzy i zrozumienia procesów HR przez menedżerów? A może wina kultury organizacji, za którą odpowiada właściciel?...

CASE STUDY – On mi robi wyniki.

Rottweiler   Cała historia zaczyna się jeszcze w szkole. Polski system edukacji oraz poziom świadomości i kompetencji nauczycieli buduje solidne fundamenty do karierowego „wyścigu szczurów”.  Oceny, rankingi oraz segregacja uczniów na trzy grupy: uczniów z...

CASE STUDY – Nie odchodzę z pracy – odchodzę od szefa!

”- Dzień dobry, co Panią do mnie sprowadza?- Dzień dobry, mam na imię Ewa. Jestem tu, ponieważ potrzebuję pomocy - nie mam już siły wstać z łóżka i iść do pracy - nie chce mi się żyć”. Takim dialogiem najczęściej rozpoczyna się wizyta u psychiatry. Ale zacznijmy od...

CASE STUDY – Zarządzanie przez wartości

Wyzwanie: identyfikacja pracowników z firmą / zmiany pokoleniowe/ różnice regionalne/ wewnętrzne podziały/ rozproszona struktura przedsiębiorstwa Polska firma rodzinna, z branży budowlanej, która rozpoczęła swoją działalność w latach 80-tych, obecnie zatrudnia około...

CASE STUDY – Zarządzanie przez kompetencje

Wyzwanie: nieefektywny proces wdrożenia / nieobiektywny i nieefektywny proces oceny / nietrafione awanse wewnętrzne / niejasny podział obowiązków / brak planów rozwojowych dla pracowników Firma o profilu produkcyjno-handlowym, o 30-letniej tradycji, zatrudniająca...