Blog

CASE STUDY – Zarządzanie przez wartości

Wyzwanie: identyfikacja pracowników z firmą / zmiany pokoleniowe/ różnice regionalne/ wewnętrzne podziały/ rozproszona struktura przedsiębiorstwa

Polska firma rodzinna, z branży budowlanej, która rozpoczęła swoją działalność w latach
80-tych, obecnie zatrudnia około 600 pracowników i prowadzi działalność w 7 lokalizacjach w całej Polsce.

W związku z bardzo intensywnym rozwojem i zarządzaniem przedsiębiorstwem o charakterze niejednorodnym – rozproszona struktura, wielopokoleniowość, różnice regionalne, różnorodność specjalizacji zawodowych – organizacja znalazła się w miejscu, w którym pracowników cechuje bardzo zróżnicowany poziom zaangażowania i identyfikacji z firmą. Pracownicy z 15, 20- letnim stażem nadal pamiętają czasy, gdy przedsiębiorstwo było jeszcze małą, kameralną firmą rodzinną, w związku z czym ich sentyment i emocjonalne przywiązanie do pracodawcy jest bardzo wysokie. Przeciwieństwem są nowozatrudnione osoby, niejednokrotnie przedstawiciele młodych pokoleń Y i Z. Cechuje ich z reguły niskie przywiązanie do miejsca pracy jako takiego, a bardziej do idei, celowości, a w konsekwencji do kultury organizacyjnej (o ile ona im odpowiada).

Taka wewnętrzna różnorodność tworzy podziały i rodzi dwojakiego rodzaju problemy –
na poziomie zarządczym oraz w codziennej komunikacji i współpracy.

Rozwiązanie:

Przekonaliśmy Zarząd firmy, że na obecnym etapie rozwoju byłoby korzystne wdrożenie koncepcji „zarządzania przez wartości”.

Zarządzanie przez wartości to przedsięwzięcie ogólnofirmowe, wymagające i czasochłonne, jednak jego efekty warte są wysiłku. To swoisty kodeks działania, gdzie wartości są filarem, a jednocześnie drogowskazem wyznaczającym sposób działania w każdym obszarze życia firmy: od relacji pomiędzy pracownikami, współpracę z przełożonymi, podejście do klientów
i kontrahentów, po relacje międzydziałowe.

Styl zarządzania przez wartości jest stosowany w organizacjach zaliczających się do grona Fortune 500. Organizacje te wykazują się bardzo wysokim zadowoleniem wśród pracowników, poczuciem satysfakcji z wykonywanych prac, a także najwyższymi wynikami ekonomicznymi. Są to firmy należące do grona najbardziej pożądanych pracodawców na świecie, miejsca, w których ludzie pragną pracować.

Główne działania:

 • zorganizowanie i przeprowadzenie wewnętrznych warsztatów roboczych, których uczestnikami byli przedstawiciele wszystkich szczebli organizacyjnych, celem wyłonienia wartości ogólnofirmowych;
 • powołanie do życia grupy Ambasadorów Wartości (przedstawiciele wszystkich działów firmy);
 • organizacja cyklicznych spotkań poświęconych systematycznemu wdrażaniu różnych ogólnofirmowych przedsięwzięć propagujących i rozwijających wartości;
 • zadbanie o systematyczny i płynny przekaz komunikacyjny za pomocą: mailingu i biuletynu ogólnofirmowego, plakatów, ulotek oraz bezpośrednich spotkań kadry menadżerskiej
  z szeregowymi pracownikami. 

Efekty, korzyści:

 • pracownicy uczestniczący w wyborze wartości firmowych, poczuli się docenieni
  i zmotywowani, co sprawiło, że chętnie promowali dalej ideę “zarządzania przez wartości”
  w swoich zespołach;
 • zwiększenie zrozumienia u pracowników szerszego kontekstu idei, zgodnie z którymi działa firma;
 • zauważalne, pozytywne zmiany w obszarze komunikacji oraz współpracy międzydziałowej;
 • wzrost poczucia utożsamiania się z firmą, co szczególnie zauważone zostało u pracowników produkcyjnych, którzy chętnie i z dumą pokazywali członkom swoich rodzin miejsce,
  w którym na co dzień pracują;
 • kierowanie się na co dzień wartościami w trakcie podejmowania decyzji i sprawniejsze rozwiązywanie konfliktów;
 • zjednoczenie ludzi wokół wspólnej idei, uruchomienie nowych pokładów energii i motywacji do podejmowania różnych wewnętrznych inicjatyw rozwijających firmę;
 • uruchomienie wielu oddolnych inicjatyw integracyjnych, nie tylko w zespołach, ale również pomiędzy zespołami;
 • dodatkowe narzędzie selekcyjne w procesie rekrutacyjnym – świadomy wybór kandydatów na przyszłych pracowników wpisujących się w firmowe wartości.
Inne z tej kategorii

CASE STUDY – Mistrzowie demotywacji – jak oni to robią?

„Kasa motywuje ludzi do pracy”, „Tyle mu płacę, a on się nie angażuje...” - to zdania, które nierzadko powtarzają szefowie polskich firm. Czy to brak wiedzy i zrozumienia procesów HR przez menedżerów? A może wina kultury organizacji, za którą odpowiada właściciel?...

CASE STUDY – On mi robi wyniki.

Rottweiler   Cała historia zaczyna się jeszcze w szkole. Polski system edukacji oraz poziom świadomości i kompetencji nauczycieli buduje solidne fundamenty do karierowego „wyścigu szczurów”.  Oceny, rankingi oraz segregacja uczniów na trzy grupy: uczniów z...

CASE STUDY – Nie odchodzę z pracy – odchodzę od szefa!

”- Dzień dobry, co Panią do mnie sprowadza?- Dzień dobry, mam na imię Ewa. Jestem tu, ponieważ potrzebuję pomocy - nie mam już siły wstać z łóżka i iść do pracy - nie chce mi się żyć”. Takim dialogiem najczęściej rozpoczyna się wizyta u psychiatry. Ale zacznijmy od...

CASE STUDY – Restrukturyzacja działu handlowego

Wyzwanie: dynamicznie zmieniający się rynek / zmiana strategii firmy dotycząca produktów / zmiany pokoleniowe / zwiększenie konkurencji Firma produkcyjno-handlowa prefabrykacji betonowej, koncentrująca się głównie na produkcji i nowych technologiach, bez gruntownej...

CASE STUDY – Zarządzanie przez kompetencje

Wyzwanie: nieefektywny proces wdrożenia / nieobiektywny i nieefektywny proces oceny / nietrafione awanse wewnętrzne / niejasny podział obowiązków / brak planów rozwojowych dla pracowników Firma o profilu produkcyjno-handlowym, o 30-letniej tradycji, zatrudniająca...