Oferta

Audyty wewnętrzne - zarządzanie przedsiębiorstwem

Według The Institute of Internal Auditors – międzynarodowej społeczności zrzeszającej audytorów wewnętrznych, jest to “(…) działalność niezależna i obiektywna, której celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej. Polega na systematycznej i dokonywanej w uporządkowany sposób ocenie procesów (…) i przyczynia się do poprawy ich działania. Pomaga osiągnąć cele dostarczając zapewnienia o skuteczności tych procesów.”

Oferujemy profesjonalny, niezależny i obiektywny wewnętrzny audyt przedsiębiorstwa i struktur organizacyjnych, który będzie cennym źródłem informacji o Twoim biznesie, a także ogromnym wsparciem zarówno dla Ciebie, jak i kadry zarządzającej przedsiębiorstwem. Przede wszystkim, audyt wewnętrzny to doskonałe narzędzie, którego celem jest usprawnienie wielu procesów.

Warto zaznaczyć, że proces zarządzania przedsiębiorstwem poddawany jest wewnętrznemu audytowi struktur organizacyjnych i procesów wtedy, kiedy pojawia się problem, jak i wtedy, gdy firma zmierza w kierunku zmiany lub modyfikacji.

Selektywne i całościowe

Badanie może dotyczyć tylko wybranych obszarów, na przykład w obrębie poszczególnych działów lub konkretnych grup pracowniczych lub przeprowadzony być całościowo:

  • funkcjonalność struktur organizacyjnych,
  • systemy administrowania personelem (przegląd systemu ocen okresowych, procesu wdrażania nowych pracowników, kadrowo-płacowa),
  • badanie potencjału pracowników i zespołów,
  • pomiar zaangażowania i identyfikacji z firmą,
  • ocena przepływu informacji i komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem efektywności współpracy pomiędzy działami.

Pierwszy krok do sukcesu

Zanim przystąpimy do audytu, kluczowe znaczenie przypisujemy precyzyjnemu określeniu celów. W całym procesie istotną rolę odgrywa także zaangażowanie przedstawicieli zarządzających przedsiębiorstwem, którzy zostaną oddelegowani do wsparcia naszych pracowników na etapie gromadzenia danych. Włączając zespół firmy w sposób aktywny w przebieg badania, rozpoczynamy tym samym formownie się wewnętrznych grup ambasadorów zmian, ułatwiając późniejsze ich wdrożenie.

Wynik w formie raportu i rekomendacji stanowi podstawę do wytyczenia dalszych planów i podjęcia działań w kierunku oczekiwanej zmiany w zarządzaniu firmą i jej strukturach organizacyjnych.

Inne z tej kategorii

Diagnoza kompetencji i potencjału

Badanie 360 stopni - 360 Indicator   Badanie 360 stopni odzwierciedla, jak bardzo postrzeganie siebie w danym obszarze jest spójne z tym, jak widzą daną osobę inni członkowie organizacji, czy klienci. Wyniki badania są podstawą do dalszej pracy, która daje...

Coaching

Proces coachingowy jest intensywnym i wartościowym procesem rozwojowym, który poszerza perspektywę, rozwija samoświadomość i podnosi efektywność działania. Istotą coachingu jest pełna koncentracja na potrzebach i wartościach klienta, nad zwiększeniem poziomu jego...

Przygotowanie i realizacja warsztatów tematycznych

Praca w formie warsztatów stała się standardową, bardzo efektywną formą pracy w wielu organizacjach. Warsztaty to nic innego jak spotkania robocze, podczas których grupa osób w sposób ustrukturyzowany pracuje nad określonym tematem przy wsparciu profesjonalnego...

Moderowanie spotkań

Spotkania biznesowe, zarówno te informacyjne, konsultacyjne jak i decyzyjne są na stałe wpisane w harmonogram dnia czy kalendarz zarówno właścicieli firm jak i menadżerów. Ważne jest, aby podczas takich spotkań zbudować zaangażowanie, stymulować kreatywność, utrzymać...

Doradztwo rekrutacyjne

Organizacje, w których nie ma wyodrębnionych działów zarządzających zasobami ludzkimi, a w konsekwencji również osób dedykowanych do kompleksowego wsparcia procesu rekrutacji, często borykają się z problemami w zakresie planowania i prowadzenia tych działań. W celu...

Szkolenia i Programy rozwojowe

Doskonale wiemy, że Twoim głównym celem zawodowym jest szeroko rozumiany sukces oraz, że za największymi sukcesami firm na rynku stoją ludzie, a człowiek jest najcenniejszym i najtrudniejszym do zastąpienia zasobem w organizacji. Do niedawna, rekrutując pracowników,...