Oferta

Audyty wewnętrzne - zarządzanie przedsiębiorstwem

Według The Institute of Internal Auditors – międzynarodowej społeczności zrzeszającej audytorów wewnętrznych, jest to “(…) działalność niezależna i obiektywna, której celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej. Polega na systematycznej i dokonywanej w uporządkowany sposób ocenie procesów (…) i przyczynia się do poprawy ich działania. Pomaga osiągnąć cele dostarczając zapewnienia o skuteczności tych procesów.”

Oferujemy profesjonalny, niezależny i obiektywny wewnętrzny audyt przedsiębiorstwa i struktur organizacyjnych, który będzie cennym źródłem informacji o Twoim biznesie, a także ogromnym wsparciem zarówno dla Ciebie, jak i kadry zarządzającej przedsiębiorstwem. Przede wszystkim, audyt wewnętrzny to doskonałe narzędzie, którego celem jest usprawnienie wielu procesów.

Warto zaznaczyć, że proces zarządzania przedsiębiorstwem poddawany jest wewnętrznemu audytowi struktur organizacyjnych i procesów wtedy, kiedy pojawia się problem, jak i wtedy, gdy firma zmierza w kierunku zmiany lub modyfikacji.

Selektywne i całościowe

Badanie może dotyczyć tylko wybranych obszarów, na przykład w obrębie poszczególnych działów lub konkretnych grup pracowniczych lub przeprowadzony być całościowo:

 • funkcjonalność struktur organizacyjnych,
 • systemy administrowania personelem (przegląd systemu ocen okresowych, procesu wdrażania nowych pracowników, kadrowo-płacowa),
 • badanie potencjału pracowników i zespołów,
 • pomiar zaangażowania i identyfikacji z firmą,
 • ocena przepływu informacji i komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem efektywności współpracy pomiędzy działami.

Pierwszy krok do sukcesu

Zanim przystąpimy do audytu, kluczowe znaczenie przypisujemy precyzyjnemu określeniu celów. W całym procesie istotną rolę odgrywa także zaangażowanie przedstawicieli zarządzających przedsiębiorstwem, którzy zostaną oddelegowani do wsparcia naszych pracowników na etapie gromadzenia danych. Włączając zespół firmy w sposób aktywny w przebieg badania, rozpoczynamy tym samym formownie się wewnętrznych grup ambasadorów zmian, ułatwiając późniejsze ich wdrożenie.

Wynik w formie raportu i rekomendacji stanowi podstawę do wytyczenia dalszych planów i podjęcia działań w kierunku oczekiwanej zmiany w zarządzaniu firmą i jej strukturach organizacyjnych.

Audyty kadrowo-płacowe

W 2019 roku ZUS przeprowadził prawie 60.000 kontroli w firmach a US dokonał ich ponad 2.500. Nowe możliwości techniczne i wdrażane systemy IT dodatkowo podnoszą wymagania względem pracodawców. Polityka dotycząca ochrony pracowników, dynamicznie zmieniające się przepisy i zaostrzenia kar dla firm sprawiają, że niektóre stosowane rozwiązania już nie wystarczają.

Wychodząc naprzeciw naszym Klientom, oferujemy audyty kadrowo-płacowe, których istotą jest analiza dokumentów, celem wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości w dokumentacji pracowniczej.

Niezależny audyt to prewencja i bycie „o krok przed” ewentualnymi kontrolami, których z roku na rok jest coraz więcej. Zapewniamy  zewnętrzną, obiektywną weryfikację, która pozwoli namierzyć ewentualne nieścisłości, usprawnić procesy kadrowo-płacowe, oraz wprowadzić stosowne korekty i uzupełnić istniejące braki dzięki szczegółowo przygotowanemu raportowi z badania.

Nasza oferta skierowana jest do małych i  średnich firm, a szczegóły ustalane są indywidualnie zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami Klienta.

W ramach audytu odbywa się weryfikacja:

 • Prowadzenia akt osobowych
 • Rozliczania czasu pracy
 • Naliczania wynagrodzeń, zgodnie z treścią umowy
 • Rozliczania deklaracji ZUS w stosunku do list płac
 • Rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Zgodności umów i regulaminów pracy i wynagradzania z obowiązującymi przepisami prawa

Przedmiotem audytu może być cały obszar kadrowo-płacowy jak również jego część.

Z własnej praktyki menadżerskiej wiemy ile potencjalnych pułapek może spotkać w codziennej pracy osobę zarządzającą zespołem, dlatego zapewniamy również szkolenia dla osób kierujących pracownikami. Kompleksowo wyposażamy ich w wiedzę z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, oraz innych niezbędnych przepisów, dzieląc się jednocześnie praktycznymi sprawdzonymi rozwiązaniami.

W ramach swoich usług udzielamy także informacji prawnych dotyczących bieżących potrzeb. Zapewniamy wsparcie dotyczące tworzenia i rozwiązywania umów o pracę, powierzenia mienia, o zakazie konkurencji oraz regulaminu pracy zdalnej.

Inne z tej kategorii

Diagnoza kompetencji i potencjału

Badanie 360 stopni - 360 Indicator   Badanie 360 stopni odzwierciedla, jak bardzo postrzeganie siebie w danym obszarze jest spójne z tym, jak widzą daną osobę inni członkowie organizacji, czy klienci. Wyniki badania są podstawą do dalszej pracy, która daje...

Coaching

Proces coachingowy jest intensywnym i wartościowym procesem rozwojowym, który poszerza perspektywę, rozwija samoświadomość i podnosi efektywność działania. Istotą coachingu jest pełna koncentracja na potrzebach i wartościach klienta, nad zwiększeniem poziomu jego...

Przygotowanie i realizacja warsztatów tematycznych

Praca w formie warsztatów stała się standardową, bardzo efektywną formą pracy w wielu organizacjach. Warsztaty to nic innego jak spotkania robocze, podczas których grupa osób w sposób ustrukturyzowany pracuje nad określonym tematem przy wsparciu profesjonalnego...

Moderowanie spotkań

Spotkania biznesowe, zarówno te informacyjne, konsultacyjne jak i decyzyjne są na stałe wpisane w harmonogram dnia czy kalendarz zarówno właścicieli firm jak i menadżerów. Ważne jest, aby podczas takich spotkań zbudować zaangażowanie, stymulować kreatywność, utrzymać...

Efektywne negocjacje

“W życiu i biznesie otrzymujemy nie to na co zasługujemy, ale to, co wynegocjujemy. Ja wynegocjuję dla Ciebie więcej.” Bartosz Nowicki Negocjacje są nieodzowną częścią każdego biznesu, a każda branża oraz firma ma swoją specyfikę i zasady. Ja oferuję działania...

Szkolenia i Programy rozwojowe

Doskonale wiemy, że Twoim głównym celem zawodowym jest szeroko rozumiany sukces oraz, że za największymi sukcesami firm na rynku stoją ludzie, a człowiek jest najcenniejszym i najtrudniejszym do zastąpienia zasobem w organizacji. Do niedawna, rekrutując pracowników,...