Blog

Interim Manager

Czym jest Interim Management?

Jest to czasowa, elastyczna forma zatrudnienia managera do realizacji konkretnych celów i zadań. Dla firmy jest to koszt ściśle powiązany z osiągnięciem konkretnych, ustalonych rezultatów biznesowych. Interim działa wewnątrz organizacji, podnosząc jej wartość w danym obszarze. Jest wysokiej klasy specjalistą, posiadającym sukcesy w zarządzaniu na najwyższym szczeblu w przedsiębiorstwie. Jego zadaniem jest najczęściej przeprowadzanie zmian w organizacji, opracowanie planu działania i pomaganie w jego realizacji.

Bartosz Nowicki
Praktyk biznesu, ekspert z dziedziny zarządzania, przywództwa i handlu, trener oraz mentor.

W swojej karierze zawodowej pełniłem różne funkcje kolejno awansując: Kierownik Produkcji -> Dyrektor produkcji, Kierownik Handlu -> Dyrektor Handlu. Awans na stanowisko Dyrektora Operacyjnego był naturalną konsekwencją osiągnięć i nabytych kompetencji. Zarządzanie pionem handlowym, produkcyjnym i administracyjnym w strukturze rozproszonej, oraz odpowiedzialność za wyniki finansowe podległych obszarów to główne cele, które zostały przede mną postawione i w konsekwencji były realizowane. Zawodowo sukces upatruję w tworzeniu interdyscyplinarnych zespołów między działowych i angażowaniu pracowników szeregowych do tworzenia i ulepszania procesów. Dużą radość sprawia mi aktywny udział w procesie kształtowania nowych liderów.

 
Korzyści dla firmy ze współpracy z Interim Managerem:
 • Wzmocnienie lub uzupełnienie zarządzania firmą lub poszczególnymi działami;
 • Bezpieczeństwo osiągnięcia zamierzonego rezultatu, oparte na doświadczeniu i sprawdzonych wzorcach;
 • Usprawnienie poszczególnych procesów biznesowych;
 • Sprawne, terminowe i skuteczne odniesienie zamierzonej korzyści lub rozwiązanie problemu;
 • Pozyskanie dla organizacji wiedzy i doświadczenia;
 • Oszczędność czasu i pieniędzy na zatrudnienie i przeszkolenie nowego pracownika;
 • Brak kosztów stałych związanych z zatrudnieniem pracownika na etat;
 • Możliwość powiązania wynagrodzenia ze skuteczną realizacją powierzonego projektu. 
 
Najczęstsze sytuacje, w których warto podjąć współpracę z Interim Managerem:
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstwa;
 • Budowa i wdrożenie nowej struktury i jej integracja z resztą firmy;
 • Czasowe zastąpienie nieobecnego menadżera;
 • Ekspansja na nowe rynki;
 • Wsparcie menadżerów wiedzą i doświadczeniem w celu poprawy efektywności.

 

 

Inne z tej kategorii

Diagnoza kompetencji i potencjału

Co to jest DISC? DISC to metoda analizy behawioralnej. Teoria modelu behawioralnego DISC opracowana została w 1928 roku przez profesora psychologii Williama Marstona na Uniwersytecie Harvarda, który badał ludzkie zachowania w konkretnych środowiskach i konkretnych...

Coaching

Proces coachingowy jest intensywnym i wartościowym procesem rozwojowym, który poszerza perspektywę, rozwija samoświadomość i podnosi efektywność działania. Istotą coachingu jest pełna koncentracja na potrzebach i wartościach klienta, nad zwiększeniem poziomu jego...

Przygotowanie i realizacja warsztatów tematycznych

Praca w formie warsztatów stała się standardową, bardzo efektywną formą pracy w wielu organizacjach. Warsztaty to nic innego jak spotkania robocze, podczas których grupa osób w sposób ustrukturyzowany pracuje nad określonym tematem przy wsparciu profesjonalnego...

Moderowanie spotkań

Spotkania biznesowe, zarówno te informacyjne, konsultacyjne jak i decyzyjne są na stałe wpisane w harmonogram dnia czy kalendarz zarówno właścicieli firm jak i menadżerów. Ważne jest, aby podczas takich spotkań zbudować zaangażowanie, stymulować kreatywność, utrzymać...

Kompetencyjne opisy stanowisk

Pomagamy przygotować kompleksowy zestaw obowiązków, wymaganych kompetencji i umiejętności wraz z kluczowymi wskaźnikami efektywności danego stanowiska. Taki dokument jest podstawą do zawarcia, realizacji i rozliczenia kontraktu pomiędzy przełożonym, a pracownikiem. W...

Mentoring

To jedna z najefektywniejszych metod nauki, bazująca na pozyskiwaniu wiedzy praktycznej i doświadczeń mentora. Dzięki inspirującym przykładom gotowych sytuacji, mentor pomaga odkrywać i rozwijać potencjał oraz wspiera w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań. Mentor to...

Negocjacje i mediacje

Skuteczne negocjacje “W życiu i biznesie otrzymujemy nie to na co zasługujemy, ale to, co wynegocjujemy. Ja wynegocjuję dla Ciebie więcej.” Bartosz Nowicki Negocjacje są nieodzowną częścią każdego biznesu, a każda branża oraz firma ma swoją specyfikę i zasady. Ja...

Doradztwo rekrutacyjne

Organizacje, w których nie ma wyodrębnionych działów zarządzających zasobami ludzkimi, a w konsekwencji również osób dedykowanych do kompleksowego wsparcia procesu rekrutacji, często borykają się z problemami w zakresie planowania i prowadzenia tych działań. W celu...

System ocen pracowniczych – okresowe rozmowy rozwojowe

Okresowe rozmowy rozwojowe to przegląd wyników i osiągnięć pracownika za dany okres, z uwzględnieniem kompetencyjnego opisu stanowiska, karty celów i przy pomocy matryc kompetencyjnych. Taka ocena przeprowadzana jest w firmach regularnie, najczęściej w cyklach...

Szkolenia i warsztaty dla pracowników i menadżerów

Do niedawna, rekrutując pracowników, koncentracja i uwaga organizacji skupione były w głównej mierze na kompetencjach twardych, takich jak wiedza, wykształcenie, doświadczenie zawodowe. Dziś ogromny wpływ na wydajność i efektywność procesów, realizację zadań, wzrost...