Oferta

Doradztwo rekrutacyjne i personalne

Organizacje, w których nie ma wyodrębnionych działów zarządzających zasobami ludzkimi, a w konsekwencji również osób dedykowanych do kompleksowego wsparcia procesu rekrutacji, często borykają się z problemami w zakresie planowania i prowadzenia tych działań. W celu zmaksymalizowania skuteczności i trafności wyboru kandydatów zajmujemy się doradztwem HR w rekrutacji pracowników i menadżerów. Szczególnie warto zwrócić uwagę na pozyskiwanie kierowników, gdzie kandydaci są wyjątkowo trudną grupą z uwagi na bagaż doświadczeń i rozwinięte umiejętności społeczne.

Doradztwo HR – rekrutacja menadżerów i pracowników

Dokonując selekcji kandydatów musimy mieć na względzie nie tylko jaką rolę w organizacji mają pełnić, jakie zadania i cele będą przed nim stawiane, jaką wiedzę posiadają, ale również dopasowanie wartości, postaw, motywacji i osobowości. Wsparcie procesu rekrutacji pracowników i menadżerów jest więc istotne – w przypadku wyższych stanowisk pozyskiwanie kandydatów do pracy wiąże się z prowadzaniem pewnego rodzaju gry. Profesjonalne doradztwo HR w tym zakresie pozwala odpowiednio zabezpieczyć interes firmy dzięki stosowanym narzędziom diagnostycznym oraz dedykowanym do tej grupy kandydatów asesorom.

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia błędów w ocenie kandydatów proponujemy Ci nasze wsparcie i wpływ na wybór metod, z których będziesz korzystał w procesie rekrutacji

  1. Pomożemy Ci w określeniu kluczowych kompetencji i wymagań dla danego stanowiska pracy a w konsekwencji przygotujemy kompleksowy opis stanowiska, na które chcesz pozyskać pracownika. Prawidłowo przygotowany profil jest podstawą rozpoczęcia udanego procesu rekrutacji, dlatego że precyzyjnie definiuje kogo szukasz.
  2. Przeprowadzimy proces rekrutacyjny metodą wywiadu behawioralnego z wyselekcjonowaną przez Ciebie grupą kandydatów. Wywiad, który przeprowadzony jest w sposób ustrukturyzowany, z zachowaniem jednolitych dla wszystkich kandydatów standardów, ma dużo wyższą wartość prognostyczną niż swobodna rozmowa rekrutacyjna.
  3. Przygotujemy i przeprowadzimy Assessment Centre, wielowymiarowy proces oceny kompetencji, który za pomocą zadań problemowych lub symulacyjnych oraz współpracy grupowej pozwoli asesorom zebrać informacje na temat cech osobowości, postaw oraz umiejętności kandydatów, które są niezbędne na danym stanowisku. Zapewniamy także możliwość uczestniczenia w sesji Assessment Centre pracownikom Twojej organizacji, którzy mogą doskonalić swoje umiejętności w praktyce, aby w przyszłości stać się samodzielnymi asesorami.
  4. Przeprowadzimy diagnozę kluczowych kompetencji i potencjału kandydatów za pomocą profesjonalnych, rzetelnych narzędzi (patrz punkt oferty: „Diagnoza kompetencji i potencjału”).
  5. Warto również wspomnieć jak ważne w procesie rekrutacji jest uzyskanie referencji od poprzednich pracodawców, nie tylko takich w formie papierowej, ale przede wszystkim, podczas rozmowy telefonicznej. Docierając do osób, które podzielą się z Tobą szczerą opinią o kandydacie, może się okazać, że referencje będą najcenniejszym źródłem informacji. Nauczymy Cię jak poprowadzić taką rozmowę, jakie pytania i w jaki sposób zadać, aby otrzymać komplet potrzebnych informacji.
  6. Doradzimy Ci także w obszarze wdrożenia i adaptacji nowego pracownika w Twojej firmie. Właściwie przeprowadzony proces wdrożenia skraca czas, w którym nowo zatrudniona osoba staje się odpowiedzialnym, samodzielnym i zaangażowanym w rozwój firmy członkiem zespołu. Badania alarmują, że w sytuacji braku wdrożenia tylko 17% nowych pracowników osiąga stawiane przed nimi cele na przestrzeni pierwszego roku pracy, podczas gdy przy dobrze przeprowadzonym procesie wdrożeniowym – aż 67%.

Proces selekcji ze względu na ilość czynników, które na niego wpływają, jest obarczony dużym ryzykiem i niesie ze sobą wiele pułapek. Pamiętaj, że nawet najlepiej przeprowadzona rozmowa rekrutacyjna na stanowisko szeregowego pracownika czy menadżera, nadal ma charakter tylko deklaratywny. Co to oznacza? Są to twierdzenia i opinie kandydata – jego subiektywna ocena. W przeciwieństwie np. do Assessment Centre, gdzie wykwalifikowani asesorzy obserwują podczas żywej symulacji próbki zachowań kandydatów i sami dokonują tej oceny.

Mając aktualne, rzetelnie przygotowane opisy stanowisk jako punkt wyjścia do uruchomienia procesu pozyskiwania kandydatów oraz łącząc kilka metod selekcji (wywiad, AC, testy kompetencyjne), jesteś w stanie znacząco zwiększyć prawdopodobieństwo, że wybierzesz osobę, która odniesie sukces w nowym miejscu pracy. Jako doradcy HR rekomendujemy również zwrócić uwagę na fakt, że integralnym elementem wspomnianego już sukcesu jest zadbanie o odpowiedni proces wdrażania nowej osoby.

Dbałość o standardy i profesjonalizm ze strony przedsiębiorstwa podczas prowadzenia procesu, bezpośrednio przekłada się na to, jak jest ono postrzegane na rynku zewnętrznym. Doradztwo HR okazuje się w tym względzie mieć kluczowe znaczenie. Wizerunek jest istotny nie tylko w celu pozyskiwania odpowiednich kandydatów, ale także pod kątem działań marketingowo-handlowych, w myśl zasady “dziś kandydat jutro klient”. Być może sam kandydat nie zakupi Twoich produktów/usług, ale wrażenie, które miał o firmie na pewno szybko rozejdzie się w jego otoczeniu (szczególnie jeśli było negatywne).

Uzyskanie profesjonalnego wsparcia procesu rekrutacji pozwoli Ci zaoszczędzić czas i własne zasoby, zredukować pułapki oraz niebezpieczeństwa związane z popełnieniem błędu. Pozwoli także w dużym stopniu dopasować kandydata zarówno do stanowiska i zadań, które przed nim stoją, jak i do zespołu, którego staje się członkiem.

Od naszych ekspertów w ramach doradztwa HR otrzymasz obiektywną, niezależną, rzetelną informację zwrotną na temat kandydatów, która pomoże Ci podjąć ostateczną decyzję.

Inne z tej kategorii

Diagnoza kompetencji i potencjału

Badanie 360 stopni - 360 Indicator   Badanie 360 stopni odzwierciedla, jak bardzo postrzeganie siebie w danym obszarze jest spójne z tym, jak widzą daną osobę inni członkowie organizacji, czy klienci. Wyniki badania są podstawą do dalszej pracy, która daje...

Coaching

Proces coachingowy jest intensywnym i wartościowym procesem rozwojowym, który poszerza perspektywę, rozwija samoświadomość i podnosi efektywność działania. Istotą coachingu jest pełna koncentracja na potrzebach i wartościach klienta, nad zwiększeniem poziomu jego...

Przygotowanie i realizacja warsztatów tematycznych

Praca w formie warsztatów stała się standardową, bardzo efektywną formą pracy w wielu organizacjach. Warsztaty to nic innego jak spotkania robocze, podczas których grupa osób w sposób ustrukturyzowany pracuje nad określonym tematem przy wsparciu profesjonalnego...

Moderowanie spotkań

Spotkania biznesowe, zarówno te informacyjne, konsultacyjne jak i decyzyjne są na stałe wpisane w harmonogram dnia czy kalendarz zarówno właścicieli firm jak i menadżerów. Ważne jest, aby podczas takich spotkań zbudować zaangażowanie, stymulować kreatywność, utrzymać...

Szkolenia i Programy rozwojowe

Doskonale wiemy, że Twoim głównym celem zawodowym jest szeroko rozumiany sukces oraz, że za największymi sukcesami firm na rynku stoją ludzie, a człowiek jest najcenniejszym i najtrudniejszym do zastąpienia zasobem w organizacji. Do niedawna, rekrutując pracowników,...

Audyty związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem

Według The Institute of Internal Auditors - międzynarodowej społeczności zrzeszającej audytorów wewnętrznych, jest to “(…) działalność niezależna i obiektywna, której celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej. Polega na systematycznej i...