Oferta

Przygotowanie i realizacja warsztatów tematycznych

Praca w formie warsztatów stała się standardową, bardzo efektywną formą pracy w wielu organizacjach. Warsztaty to nic innego jak spotkania robocze, podczas których grupa osób w sposób ustrukturyzowany pracuje nad określonym tematem przy wsparciu profesjonalnego moderatora.

Moderator to taki neutralny sternik grupy, który jest współodpowiedzialny za realizację celu, jednak pomaga grupie pracować na własną odpowiedzialność, czyli nie daje “gotowych rozwiązań”. Jest on specjalistą od metod, a nie od treści. Głównym jego zadaniem jest dbałość o maksymalną efektywność spotkania, sterowanie procesem pracy grupowej, pilnowanie obranego kierunku i wspomaganie uczestników w samodzielnym znajdowaniu najlepszych rozwiązań.

Warsztaty moderowane zalecane są szczególnie wtedy, gdy:

  • lider zespołu/ zespół zdefiniował problem lub cel do osiągnięcia, jednak potrzebuje uporządkowania procesu pracy oraz wsparcia w zastosowaniu właściwych technik generowania rozwiązań i podejmowania decyzji;
  • uczestnikom spotkania brakuje dyscypliny w pracy nad zdefiniowanym celem, pojawia się sporo dygresji i dyskusji “nie na temat”;
  • wśród uczestników grupy występują nierozwiązane konflikty lub wzajemna niechęć, co bardzo utrudnia konstruktywną, merytoryczną pracę nad celem;
  • rozmowy bywają zdominowane wyłącznie przez osoby o “mocnych charakterach”, a w konsekwencji firma traci możliwość wykorzystania wiedzy i potencjału wszystkich uczestników spotkania.
Przykładowe obszary wsparcia:

  • planowanie strategiczne (Zarząd, Top Management)
  • projektowanie i planowanie działań (w zespołach, pomiędzy zespołami)
  • podejmowanie decyzji
  • mapowanie i optymalizowanie procesów
  • twórcze metody rozwiązywania problemów
  • rozwiązywanie sporów/ konfliktów (w zespołach, między zespołami/ działami)
Inne z tej kategorii

Diagnoza kompetencji i potencjału

Badanie 360 stopni - 360 Indicator   Badanie 360 stopni odzwierciedla, jak bardzo postrzeganie siebie w danym obszarze jest spójne z tym, jak widzą daną osobę inni członkowie organizacji, czy klienci. Wyniki badania są podstawą do dalszej pracy, która daje...

Coaching

Proces coachingowy jest intensywnym i wartościowym procesem rozwojowym, który poszerza perspektywę, rozwija samoświadomość i podnosi efektywność działania. Istotą coachingu jest pełna koncentracja na potrzebach i wartościach klienta, nad zwiększeniem poziomu jego...

Moderowanie spotkań

Spotkania biznesowe, zarówno te informacyjne, konsultacyjne jak i decyzyjne są na stałe wpisane w harmonogram dnia czy kalendarz zarówno właścicieli firm jak i menadżerów. Ważne jest, aby podczas takich spotkań zbudować zaangażowanie, stymulować kreatywność, utrzymać...

Efektywne negocjacje

“W życiu i biznesie otrzymujemy nie to na co zasługujemy, ale to, co wynegocjujemy. Ja wynegocjuję dla Ciebie więcej.” Bartosz Nowicki Negocjacje są nieodzowną częścią każdego biznesu, a każda branża oraz firma ma swoją specyfikę i zasady. Ja oferuję działania...

Szkolenia i Programy rozwojowe

Doskonale wiemy, że Twoim głównym celem zawodowym jest szeroko rozumiany sukces oraz, że za największymi sukcesami firm na rynku stoją ludzie, a człowiek jest najcenniejszym i najtrudniejszym do zastąpienia zasobem w organizacji. Do niedawna, rekrutując pracowników,...

Audyty związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem

Według The Institute of Internal Auditors - międzynarodowej społeczności zrzeszającej audytorów wewnętrznych, jest to “(…) działalność niezależna i obiektywna, której celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej. Polega na systematycznej i...