Blog

Przygotowanie i realizacja warsztatów tematycznych

Praca w formie warsztatów stała się standardową, bardzo efektywną formą pracy w wielu organizacjach. Warsztaty to nic innego jak spotkania robocze, podczas których grupa osób w sposób ustrukturyzowany pracuje nad określonym tematem przy wsparciu profesjonalnego moderatora.

Moderator to taki neutralny sternik grupy, który jest współodpowiedzialny za realizację celu, jednak pomaga grupie pracować na własną odpowiedzialność, czyli nie daje “gotowych rozwiązań”. Jest on specjalistą od metod, a nie od treści. Głównym jego zadaniem jest dbałość o maksymalną efektywność spotkania, sterowanie procesem pracy grupowej, pilnowanie obranego kierunku i wspomaganie uczestników w samodzielnym znajdowaniu najlepszych rozwiązań.

Warsztaty moderowane zalecane są szczególnie wtedy, gdy:

  • lider zespołu/ zespół zdefiniował problem lub cel do osiągnięcia, jednak potrzebuje uporządkowania procesu pracy oraz wsparcia w zastosowaniu właściwych technik generowania rozwiązań i podejmowania decyzji;
  • uczestnikom spotkania brakuje dyscypliny w pracy nad zdefiniowanym celem, pojawia się sporo dygresji i dyskusji “nie na temat”;
  • wśród uczestników grupy występują nierozwiązane konflikty lub wzajemna niechęć, co bardzo utrudnia konstruktywną, merytoryczną pracę nad celem;
  • rozmowy bywają zdominowane wyłącznie przez osoby o “mocnych charakterach”, a w konsekwencji firma traci możliwość wykorzystania wiedzy i potencjału wszystkich uczestników spotkania.
Przykładowe obszary wsparcia:

  • planowanie strategiczne (Zarząd, Top Management)
  • projektowanie i planowanie działań (w zespołach, pomiędzy zespołami)
  • podejmowanie decyzji
  • mapowanie i optymalizowanie procesów
  • twórcze metody rozwiązywania problemów
  • rozwiązywanie sporów/ konfliktów (w zespołach, między zespołami/ działami)
Inne z tej kategorii

Diagnoza kompetencji i potencjału

Co to jest DISC? DISC to metoda analizy behawioralnej. Teoria modelu behawioralnego DISC opracowana została w 1928 roku przez profesora psychologii Williama Marstona na Uniwersytecie Harvarda, który badał ludzkie zachowania w konkretnych środowiskach i konkretnych...

Coaching

Proces coachingowy jest intensywnym i wartościowym procesem rozwojowym, który poszerza perspektywę, rozwija samoświadomość i podnosi efektywność działania. Istotą coachingu jest pełna koncentracja na potrzebach i wartościach klienta, nad zwiększeniem poziomu jego...

Moderowanie spotkań

Spotkania biznesowe, zarówno te informacyjne, konsultacyjne jak i decyzyjne są na stałe wpisane w harmonogram dnia czy kalendarz zarówno właścicieli firm jak i menadżerów. Ważne jest, aby podczas takich spotkań zbudować zaangażowanie, stymulować kreatywność, utrzymać...

Kompetencyjne opisy stanowisk

Pomagamy przygotować kompleksowy zestaw obowiązków, wymaganych kompetencji i umiejętności wraz z kluczowymi wskaźnikami efektywności danego stanowiska. Taki dokument jest podstawą do zawarcia, realizacji i rozliczenia kontraktu pomiędzy przełożonym, a pracownikiem. W...

Interim Manager

Czym jest Interim Management? Jest to czasowa, elastyczna forma zatrudnienia managera do realizacji konkretnych celów i zadań. Dla firmy jest to koszt ściśle powiązany z osiągnięciem konkretnych, ustalonych rezultatów biznesowych. Interim działa wewnątrz organizacji,...

Mentoring

To jedna z najefektywniejszych metod nauki, bazująca na pozyskiwaniu wiedzy praktycznej i doświadczeń mentora. Dzięki inspirującym przykładom gotowych sytuacji, mentor pomaga odkrywać i rozwijać potencjał oraz wspiera w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań. Mentor to...

Negocjacje i mediacje

Skuteczne negocjacje “W życiu i biznesie otrzymujemy nie to na co zasługujemy, ale to, co wynegocjujemy. Ja wynegocjuję dla Ciebie więcej.” Bartosz Nowicki Negocjacje są nieodzowną częścią każdego biznesu, a każda branża oraz firma ma swoją specyfikę i zasady. Ja...

Doradztwo rekrutacyjne

Organizacje, w których nie ma wyodrębnionych działów zarządzających zasobami ludzkimi, a w konsekwencji również osób dedykowanych do kompleksowego wsparcia procesu rekrutacji, często borykają się z problemami w zakresie planowania i prowadzenia tych działań. W celu...

System ocen pracowniczych – okresowe rozmowy rozwojowe

Okresowe rozmowy rozwojowe to przegląd wyników i osiągnięć pracownika za dany okres, z uwzględnieniem kompetencyjnego opisu stanowiska, karty celów i przy pomocy matryc kompetencyjnych. Taka ocena przeprowadzana jest w firmach regularnie, najczęściej w cyklach...

Szkolenia i warsztaty dla pracowników i menadżerów

Do niedawna, rekrutując pracowników, koncentracja i uwaga organizacji skupione były w głównej mierze na kompetencjach twardych, takich jak wiedza, wykształcenie, doświadczenie zawodowe. Dziś ogromny wpływ na wydajność i efektywność procesów, realizację zadań, wzrost...