Blog

Negocjacje i mediacje

Skuteczne negocjacje

“W życiu i biznesie otrzymujemy nie to na co zasługujemy, ale to, co wynegocjujemy. Ja wynegocjuję dla Ciebie więcej.”

Bartosz Nowicki

Negocjacje są nieodzowną częścią każdego biznesu, a każda branża oraz firma ma swoją specyfikę i zasady. Ja oferuję działania dopasowane do indywidualnych potrzeb moich partnerów biznesowych, dotyczące zakupów, sprzedaży lub zmiany warunków umów. 

Jestem praktykiem biznesu, ekspertem z dziedziny zarządzania, przywództwa i handlu, nastawionym na cele i rezultaty. Posiadam ponad 10-letnią praktykę w negocjacjach sprzedaży i zakupów do wartości 10mln złotych w różnych branżach. Swoją karierę zawodową rozpocząłem od prowadzenia własnego biznesu, którym była hurtowania materiałów budowlanych. To tutaj rozpoczęła się moja przygoda z handlem, gdzie do dziś w obszarze relacji, sprzedaży i negocjacji czuję się swobodnie i śmiało mogę powiedzieć, że to mój „konik”. Cechuje mnie wysoka kultura osobista, inteligencja emocjonalna, rozwinięte umiejętności komunikacyjne. Partnerów biznesowych traktuję zawsze z szacunkiem, co wzmacnia moją wiarygodność. Jestem miłośnikiem psychologii, zagadnień związanych z wywieraniem wpływu, zasad kształtowania postaw, narracji i retoryki.

Dlaczego warto zatrudnić mnie jako profesjonalnego negocjatora?

 • Osiągam wyższe efekty finansowe w biznesie niż osoby negocjujące intuicyjnie.
 • Potrafię definiować procesy negocjacyjne i dobierać odpowiednie narzędzia podczas rokowań.
 • Jako osoba nie posiadająca żadnych relacji z kontrahentami, jestem obiektywny.
 • Podchodzę do negocjacji bez emocji, które najczęściej towarzyszą osobom, bezpośrednio powiązanym z daną firmą i zakupem produktów/usług.

Dlaczego to się opłaca?

 • Nie płacisz za moje usługi, sam zarabiam prowizję od konkretnych zysków, które dla Ciebie wynegocjuję, na zasadzie success fee.
 • W procesie negocjacji może uczestniczyć osoba wskazana przez Ciebie, dzięki temu odbywa się dodatkowo transfer wiedzy.

Znajomość procesów negocjacyjnych oraz wysokie umiejętności interpersonalne powalają mi zagwarantować najwyższą jakość dialogu. Stosując zasadę win-win, zapewniam utrzymanie dobrych relacji z kontrahentami. Jestem profesjonalistą i obowiązuje mnie poufność, którą dodatkowo zabezpieczamy odpowiednią umową.

Jak zacząć?

Podczas spotkania otwierającego zostaję wprowadzony w charakterystykę danego zlecenia. Podczas rozmowy omawiamy również cele do osiągnięcia oraz najważniejsze wytyczne.

Po podpisaniu umowy o współpracy oraz umowy poufności, otrzymuję niezbędne dane zakupowe i przystępuję do audytu, podczas którego określam unikatowe, niezbędne cechy produktów i analizuję procesy wewnętrzne.

Diagnozuję najważniejsze czynniki mające wpływ na cenę oraz poszukuję alternatywnych dostawców.

Po przygotowaniu do negocjacji, zaczynam umawiać pierwszą turę spotkań.

Działam zgodnie ze złotą zasadą negocjacji:
Negocjacje wygrywa ten, kto jest do nich lepiej przygotowany.

 

Efektywne mediacje   

             

Bartosz Nowicki
(opis sylwetki j.w.)

Krystyna Nowicka
Psycholog biznesu, doradca i konsultant HR, trener umiejętności społecznych, coach, certyfikowany konsultant DISC D3.

W swojej karierze zawodowej zajmowałam stanowiska związane z rolą HR Biznes Partnera, moderatora i trenera wewnętrznego, kierownika działu personalnego, coacha. Jako HR Biznes Partner współpracowałam przez wiele lat z działami produkcji, handlowymi, finansowymi, komórkami administracyjnymi. Poprzez zarządzanie przez wartości, zarządzanie przez cele, usprawnienie procesów komunikacji wewnętrznej i współpracy międzywydziałowej, opracowanie oraz implementowanie standardów wdrożenia i adaptacji na różne grupy stanowisk, rozwijałam kultury organizacyjne firm. Wiem i rozumiem jak specyfika pracy generuje różne potrzeby, zarówno po stronie zespołów, jak i osób zarządzających. Budowałam, reorganizowałam oraz rozwijałam struktury i zespoły.

Czym są mediacje?

Jest to metoda rozwiązywania sporów. Mediator pomaga stronom w efektywnej komunikacji, sprecyzowaniu interesów i ewentualnych ustępstw. Celem procesu jest rozwiązanie konfliktu i wypracowanie wspólnie akceptowalnego konsensusu.

Mediacja skupia się na poszukiwaniu rozwiązań możliwych do zastosowania na przyszłość. Nie ma na celu dogłębnego analizowania przeszłości, przepracowywania emocji.

W odróżnieniu od arbitrażu, mediacja nie narzuca rozwiązania, nie ustala kto ma rację, a jedynie pomaga stworzyć stronom warunki umożliwiające osiągnięcie dobrowolnego porozumienia.

5 zasad mediacji:

 1. dobrowolność i nie wywieranie nacisku na strony,
 2. poufność – obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
 3. bezstronność – obiektywne spojrzenie na dwie strony konfliktu,
 4. neutralność – zakaz wysuwania konkretnych propozycji rozwiązania sporu przez mediatora,
 5. akceptowalność – strony mediacji muszą zaakceptować osobę mediatora i jego pomoc w dochodzeniu do porozumienia.

Dodatkowo mediacja cechuje się:

 1. Nieformalnością i prywatnością postępowania.
 2. Budowaniem atmosfery szacunku stron do siebie, a także poczucia bezpieczeństwa.
 3. Dążeniem do rozwiązań typu win-win (satysfakcja dla każdej ze stron konfliktu).

Pomagamy w rozwiązywaniu konfliktów i problemów wewnątrz organizacji w procesach zarządzania zmianą oraz pomiędzy:

 • pracownikami różnego szczebla,
 • pracownikami a przełożonymi
 • działami/zespołami

Każda sytuacja wymaga indywidualnego podejścia i odpowiednio dobranych narzędzi. Po zapoznaniu się ze szczegółami zdarzenia i jego przyczyną, rekomendujemy wybrane metody działania.

Prowadzimy mediacje gospodarcze w sporach między przedsiębiorstwami w zakresie:

 • niewywiązania się stron z zapisów umowy,
 • reklamacji jakościowych
 • spłaty zaległych należności

Zanim firmy skierują sprawę do sądu, warto rozważyć zatrudnienie neutralnego i bezstronnego eksperta do rozwiązywania spraw spornych. Dzięki pomocy w określeniu wzajemnych oczekiwań oraz wypracowaniu możliwych rozwiązań, można osiągnąć korzystne i obopólnie akceptowalne porozumienie.

 

 

 

Inne z tej kategorii

Diagnoza kompetencji i potencjału

Co to jest DISC? DISC to metoda analizy behawioralnej. Teoria modelu behawioralnego DISC opracowana została w 1928 roku przez profesora psychologii Williama Marstona na Uniwersytecie Harvarda, który badał ludzkie zachowania w konkretnych środowiskach i konkretnych...

Coaching

Proces coachingowy jest intensywnym i wartościowym procesem rozwojowym, który poszerza perspektywę, rozwija samoświadomość i podnosi efektywność działania. Istotą coachingu jest pełna koncentracja na potrzebach i wartościach klienta, nad zwiększeniem poziomu jego...

Przygotowanie i realizacja warsztatów tematycznych

Praca w formie warsztatów stała się standardową, bardzo efektywną formą pracy w wielu organizacjach. Warsztaty to nic innego jak spotkania robocze, podczas których grupa osób w sposób ustrukturyzowany pracuje nad określonym tematem przy wsparciu profesjonalnego...

Moderowanie spotkań

Spotkania biznesowe, zarówno te informacyjne, konsultacyjne jak i decyzyjne są na stałe wpisane w harmonogram dnia czy kalendarz zarówno właścicieli firm jak i menadżerów. Ważne jest, aby podczas takich spotkań zbudować zaangażowanie, stymulować kreatywność, utrzymać...

Kompetencyjne opisy stanowisk

Pomagamy przygotować kompleksowy zestaw obowiązków, wymaganych kompetencji i umiejętności wraz z kluczowymi wskaźnikami efektywności danego stanowiska. Taki dokument jest podstawą do zawarcia, realizacji i rozliczenia kontraktu pomiędzy przełożonym, a pracownikiem. W...

Interim Manager

Czym jest Interim Management? Jest to czasowa, elastyczna forma zatrudnienia managera do realizacji konkretnych celów i zadań. Dla firmy jest to koszt ściśle powiązany z osiągnięciem konkretnych, ustalonych rezultatów biznesowych. Interim działa wewnątrz organizacji,...

Mentoring

To jedna z najefektywniejszych metod nauki, bazująca na pozyskiwaniu wiedzy praktycznej i doświadczeń mentora. Dzięki inspirującym przykładom gotowych sytuacji, mentor pomaga odkrywać i rozwijać potencjał oraz wspiera w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań. Mentor to...

Doradztwo rekrutacyjne

Organizacje, w których nie ma wyodrębnionych działów zarządzających zasobami ludzkimi, a w konsekwencji również osób dedykowanych do kompleksowego wsparcia procesu rekrutacji, często borykają się z problemami w zakresie planowania i prowadzenia tych działań. W celu...

System ocen pracowniczych – okresowe rozmowy rozwojowe

Okresowe rozmowy rozwojowe to przegląd wyników i osiągnięć pracownika za dany okres, z uwzględnieniem kompetencyjnego opisu stanowiska, karty celów i przy pomocy matryc kompetencyjnych. Taka ocena przeprowadzana jest w firmach regularnie, najczęściej w cyklach...

Szkolenia i warsztaty dla pracowników i menadżerów

Do niedawna, rekrutując pracowników, koncentracja i uwaga organizacji skupione były w głównej mierze na kompetencjach twardych, takich jak wiedza, wykształcenie, doświadczenie zawodowe. Dziś ogromny wpływ na wydajność i efektywność procesów, realizację zadań, wzrost...