Blog

Szkolenia i warsztaty dla pracowników i menadżerów

Do niedawna, rekrutując pracowników, koncentracja i uwaga organizacji skupione były w głównej mierze na kompetencjach twardych, takich jak wiedza, wykształcenie, doświadczenie zawodowe. Dziś ogromny wpływ na wydajność i efektywność procesów, realizację zadań, wzrost konkurencyjności, a w konsekwencji na sukces organizacji, mają kompetencje miękkie, dlatego tak ważne jest, aby je rozwijać i doskonalić. (patrz: Złota dziesiątka kompetencji przyszłości na dole strony).

Z obszaru kompetencji społecznych mogą to być np.: komunikatywność, asertywność, negocjowanie, orientacja na klienta. 

Kompetencje te wpływają na jakość wykonywanych zadań w relacji z innymi osobami. Ich poziom decyduje o skuteczności współpracy, porozumiewania się, czy też wywierania wpływu na innych.

W obszarze kompetencji osobistych wyróżnić można np.: umiejętność podejmowania decyzji, podejście do zmian, zarządzanie czasem pracy, planowanie. 

Kompetencje osobiste to umiejętności, które są niezbędne w procesie zarządzania sobą. Poziom powyższych kompetencji całościowo rzutuje na jakość wykonywanych zadań.

Kompetencje menadżerskie. Dbając o rozwój tych kompetencji skupiamy się m.in. na obszarach takich jak: inteligencja emocjonalna, budowanie zespołów, delegowanie zadań, planowanie, rozwiązywanie złożonych problemów. Poziom tych kompetencji decyduje o skuteczności zarządzania zespołami i procesami, a także o sukcesie całej organizacji.

Znaczącą zaletą naszej oferty jest fakt, że nasi trenerzy są jednocześnie doświadczonymi praktykami z wieloletnim dorobkiem menadżerskim, wdrożeniowym oraz mają wymierne sukcesy w obszarze rozwoju pracowników i przygotowywania ich do awansów. 

Wśród najczęściej wybieranych dotąd przez Klientów tematów szkoleniowych znalazły się:

 • Skuteczna komunikacja interpersonalna
 • Inteligencja emocjonalna w praktyce – poziom 1
 • Inteligencja emocjonalna w praktyce – poziom 2, dla menadżerów
 • Prowadzenie trudnych rozmów z klientem i kontrahentami
 • Prowadzenie trudnych rozmów z pracownikami 
 • Skuteczny feedback podstawowym narzędziem pracy menadżera 
 • Work-life-balance i zarządzanie stresem dla zapracowanych
 • Wysoka produktywność i efektywność osobista – zrób to!
 • Zarządzanie różnorodnością i rozwiązywanie konfliktów
 • Każdy może być liderem sprzedaży

Metodologia działania

Planując szkolenie, naszą pracę rozpoczynamy od przeprowadzenia analizy sytuacji wyjściowej, czyli precyzyjnego określenia potrzeb uczestników, ich przełożonych oraz głównych decydentów w firmie. W efekcie, dopasowujemy program i przebieg szkolenia, aby jak najskuteczniej spełniał oczekiwania i sprzyjał realizacji założonych celów.

W zależności od tego, na jakie cele się kontraktujemy, liczby uczestników, a także zakresu tematycznego, łączymy różnorodne metody pracy, które bezpośrednio wspierają rozwój nowych umiejętności i przyczyniają się do zmiany postaw:

 • demonstracje i symulacje,
 • praca w parach,
 • praca w ”trójkach” (z rolą obserwatora feedbackującego),
 • odgrywanie ról – scenki tematyczne,
 • rozwiązywanie zadań problemowych – praca na praktycznych studiach przypadków,
 • dzielenie się doświadczeniem pomiędzy uczestnikami.

Wykorzystujemy ”przegląd” i autorefleksję jako niezbędne narzędzia w procesie świadomego doskonalenia się, a każde szkolenie kończy się przygotowaniem przez uczestników arkusza indywidualnych zobowiązań rozwojowych – wdrożeń na grunt codziennej pracy.

Nasze projekty szkoleniowe przygotowywane i prowadzone są tak, aby z jednej strony w pełni zaangażować każdego uczestnika, motywując do indywidualnej pracy i wdrożeń, a z drugiej – maksymalnie wykorzystać potencjał i mądrość grupy oraz dynamikę pracy grupowej, aby uzyskać jeszcze lepsze efekty niż uczestnicy są w stanie osiągnąć indywidualnie. 

FOLLOW- UP czyli utrwalanie efektów szkolenia 

Dbamy o to, aby zrealizowane szkolenie miało jak najlepsze odzwierciedlenie
w rzeczywistości organizacyjnej oraz, aby nowo nabyte umiejętności stały się jak najszybciej naturalnymi i nawykowymi zachowaniami uczestników. Dlatego, proponujemy dodatkowo różne metody kontynuacji nauki, czyli tzw. follow-up. Takie działania znacząco podnoszą efektywność wszystkich szkoleń, niezależnie od tematyki, czy specyfiki firmy i sprawiają,
że uczestnicy wdrażają nowo nabyte umiejętności w praktyce zawodowej z łatwością i konsekwencją.

Narzędziami follow-up mogą być:

 • indywidualne zadania wdrożeniowe
 • grupowe zadania wdrożeniowe
 • indywidualne plany rozwojowe
 • arkusze zobowiązań
 • konsultacje indywidualne/ sesje doradcze z trenerem (realizowane online)
 • indywidualna praca z trenerem realizowana w formule ”On-the-job”
 • sesje Mastermind prowadzone w formie e-learning’u (krótkie video-spotkania w małych grupach nastawione na szybkie rozwiązywanie realnych problemów z gruntu organizacyjnego)

 

Inne z tej kategorii

Diagnoza kompetencji i potencjału

Co to jest DISC? DISC to metoda analizy behawioralnej. Teoria modelu behawioralnego DISC opracowana została w 1928 roku przez profesora psychologii Williama Marstona na Uniwersytecie Harvarda, który badał ludzkie zachowania w konkretnych środowiskach i konkretnych...

Coaching

Proces coachingowy jest intensywnym i wartościowym procesem rozwojowym, który poszerza perspektywę, rozwija samoświadomość i podnosi efektywność działania. Istotą coachingu jest pełna koncentracja na potrzebach i wartościach klienta, nad zwiększeniem poziomu jego...

Przygotowanie i realizacja warsztatów tematycznych

Praca w formie warsztatów stała się standardową, bardzo efektywną formą pracy w wielu organizacjach. Warsztaty to nic innego jak spotkania robocze, podczas których grupa osób w sposób ustrukturyzowany pracuje nad określonym tematem przy wsparciu profesjonalnego...

Moderowanie spotkań

Spotkania biznesowe, zarówno te informacyjne, konsultacyjne jak i decyzyjne są na stałe wpisane w harmonogram dnia czy kalendarz zarówno właścicieli firm jak i menadżerów. Ważne jest, aby podczas takich spotkań zbudować zaangażowanie, stymulować kreatywność, utrzymać...

Kompetencyjne opisy stanowisk

Pomagamy przygotować kompleksowy zestaw obowiązków, wymaganych kompetencji i umiejętności wraz z kluczowymi wskaźnikami efektywności danego stanowiska. Taki dokument jest podstawą do zawarcia, realizacji i rozliczenia kontraktu pomiędzy przełożonym, a pracownikiem. W...

Interim Manager

Czym jest Interim Management? Jest to czasowa, elastyczna forma zatrudnienia managera do realizacji konkretnych celów i zadań. Dla firmy jest to koszt ściśle powiązany z osiągnięciem konkretnych, ustalonych rezultatów biznesowych. Interim działa wewnątrz organizacji,...

Mentoring

To jedna z najefektywniejszych metod nauki, bazująca na pozyskiwaniu wiedzy praktycznej i doświadczeń mentora. Dzięki inspirującym przykładom gotowych sytuacji, mentor pomaga odkrywać i rozwijać potencjał oraz wspiera w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań. Mentor to...

Negocjacje i mediacje

Skuteczne negocjacje “W życiu i biznesie otrzymujemy nie to na co zasługujemy, ale to, co wynegocjujemy. Ja wynegocjuję dla Ciebie więcej.” Bartosz Nowicki Negocjacje są nieodzowną częścią każdego biznesu, a każda branża oraz firma ma swoją specyfikę i zasady. Ja...

Doradztwo rekrutacyjne

Organizacje, w których nie ma wyodrębnionych działów zarządzających zasobami ludzkimi, a w konsekwencji również osób dedykowanych do kompleksowego wsparcia procesu rekrutacji, często borykają się z problemami w zakresie planowania i prowadzenia tych działań. W celu...

System ocen pracowniczych – okresowe rozmowy rozwojowe

Okresowe rozmowy rozwojowe to przegląd wyników i osiągnięć pracownika za dany okres, z uwzględnieniem kompetencyjnego opisu stanowiska, karty celów i przy pomocy matryc kompetencyjnych. Taka ocena przeprowadzana jest w firmach regularnie, najczęściej w cyklach...