Blog

Mentoring

To jedna z najefektywniejszych metod nauki, bazująca na pozyskiwaniu wiedzy praktycznej i doświadczeń mentora. Dzięki inspirującym przykładom gotowych sytuacji, mentor pomaga odkrywać i rozwijać potencjał oraz wspiera w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań.

Mentor to osoba posiadająca dużą wiedzę, jest autorytetem w swojej dziedzinie i stanowi wzór do naśladowania dla podopiecznego. Udziela rad w zakresie realizacji konkretnych zadań oraz w zakresie rozwoju osobistego, podnoszenia kompetencji lub kształtowania ścieżki zawodowej. Mentor posiada wysokie kompetencje w obszarze działalności lub zainteresowania podopiecznego. Najczęściej działał on już z sukcesem wcześniej, w podobnej branży lub obszarze, który jest w obrębie zainteresowań podopiecznego.

Cechy Mentora:
 • Ma duże doświadczenie w ramach wybranego obszaru.
 • Jest osobą godną zaufania.
 • Posiada wysoko rozwinięte umiejętności komunikowania i porozumiewania się.
 • Jest osobą wspierającą i zachęcającą do osiągania więcej – inspiruje.
 • Chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniami.
 • Jest osobą otwartą i wrażliwą.
 • Posiada wysoko rozwiniętą inteligencję emocjonalną.
 • Rozumie i jest w stanie kształtować wartość partnerstwa.
Dla kogo jest mentoring?

Praktycznie dla każdego, kto planuje rozwój kariery lub zmianę. Rewelacyjnie sprawdza się jako wsparcie dla nowych menadżerów, pomagając im szybciej odnaleźć się w roli i pełnić ją z sukcesem.

Wybór mentora

Przed rozpoczęciem poszukiwania idealnego mentora, warto zadać sobie kilka następujących pytań:

Jaki mam cel?
Co dokładnie chcę osiągnąć?
Dokąd chcę dojść dzięki mentoringowi?

Mentoring – proces oparty na konkretnych celach.

Każdy proces mentoringowy zaczyna się od zdefiniowania celu, który jest do osiągnięcia. Dzięki ustalaniu na bieżąco kolejnych, mniejszych, zbieżnych celów na następne spotkania, można śledzić i weryfikować postępy.

Korzyści:
 • Zapewnia intensywny, ukierunkowany rozwój najbardziej zaangażowanym pracownikom firmy, co może skutkować skuteczną sukcesją na ważne stanowiska.
 • Ogranicza koszty związane z korzystaniem z zewnętrznych szkoleń.
 • Wzmocnienie kompetencji przywódczych i zarządczych menadżerów.
 • Zapewnia transfer wiedzy i umiejętności, który pozostaje w firmie.
 • Stwarza warunki do lepszego zrozumienia działania organizacji, a co za tym idzie możliwości podejmowania bardziej skutecznych biznesowo decyzji.
 • Poprawa wydajności, motywacji i morale pracowników.
 • Wzmocnienie więzi między pracownikami, a firmą.
 

Mentorzy Human Solutions  

 

Ewa Grala
Doświadczony praktyk biznesu, ekspert z dziedziny zarządzania i finansów, menadżer, konsultant przy wielomilionowych projektach wdrożeniowych, ambasador nowatorskich działań i przedsięwzięć w obszarze rozwoju kultury organizacyjnej.

W swoim dorobku mam liczne szkolenia z obszaru przywództwa, zarządzania zespołami, konfliktami i zmianą, budowania wizerunku i osobistej skuteczności. Na przestrzeni ostatnich 20 lat miałam przyjemność aktywnie współtworzyć różne, niejednokrotnie innowacyjne projekty m.in.: ponadobszarowy projekt “kultura przedsiębiorstwa”, w którym pełniłam rolę założyciela projektu i ambasadora rozwoju postaw i zachowań kierowniczych sprzyjających wysokiemu zaangażowaniu, samodzielności i motywacji pracowników; organizowałam od podstaw dział rachunkowości, zajmowałam się głównie budowaniem zespołu, rozwijaniem kompetencji pracowników oraz implementacją odpowiednich narzędzi do pracy; projektowałam wewnętrzne ścieżki rozwoju poszczególnych członków zespołu w ramach struktur finansowych przedsiębiorstwa – od stażysty do kierownika.

Pracuję w oparciu o zaufanie do ludzi i pełne szacunku wzajemne relacje. Cenię sobie szczerość i wiarygodność. Jako mentor, wspieram swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem młodszych stażem kierowników w rozwoju ich kompetencji oraz przy różnych projektach, które realizują, zarówno tych z obszaru celów strategicznych przedsiębiorstwa, jak i rozwoju osobistego.

Wojciech Błaszak
Praktyk biznesu, ekspert z dziedziny zarządzania strategicznego, handlu i controllingu, dyplomowany menadżer.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej realizowałem wiele istotnych projektów: reorganizacja i optymalizacja struktur, opracowywania strategii rynkowych, implementacja zachodnich standardów i dobrych praktyk w obszarze zarządzania i organizacji w głównych obszarach biznesowych w polskich przedsiębiorstwach, tworzenie od podstaw działu marketingu, w tym: opracowanie strategii, budowa struktury i tworzenie narzędzi.

W codziennej pracy kieruję się przede wszystkim odpowiedzialnością, którą rozumiem jako odwagę w podejmowaniu decyzji i ponoszeniu ich konsekwencji.

Jacek Grala
Praktyk biznesu, ekspert z dziedziny zarządzania i finansów, mentor.

W toku swojej kariery zawodowej, miałem okazję wielokrotnie zarządzać zmianą na poziomie organizacyjnym i zespołowym. Przeprowadzałem restrukturyzację podległych oddziałów, kompleksowo przygotowywałem zespół sprzedaży i administracji oraz wspierałem nowych menedżerów w trakcie 3 procesów sukcesji w kierowanej strukturze organizacyjnej. Kilkukrotne wdrażałem również nowe standardy obsługi klienta oraz standardy sprzedażowe.

Sukces w biznesie upatruję w rzetelnym przygotowaniu kompetencyjnym w odniesieniu do wykonywanej pracy, otwartości na zmiany, zaangażowaniu w nowe projekty. Dużą radość sprawia mi praca z ludźmi, którzy chcą być częścią zespołu, chcą się rozwijać, nie boją się nowych wyzwań, są ambitni i uśmiechnięci

Bartosz Nowicki
Praktyk biznesu, ekspert z dziedziny zarządzania, przywództwa i handlu, trener oraz mentor.

Będąc z wykształcenia inżynierem, ogromną pasję odnajduję w budowaniu od podstaw, planowaniu i organizowaniu.  W związku z tym, niezależnie od obszaru, którym się zajmowałem (produkcja, handel, administracja) skupiałem się na usprawnianiu i rozwoju struktur, procesów, narzędzi. Głęboko wierzę, a doświadczenie zawodowe mi to potwierdziło, że gdziekolwiek się znajdujemy, cokolwiek robimy – zawsze możemy robić to jeszcze lepiej. Tyczy się to szczególnie liderów, gdyż to na nich skupione są oczy całej organizacji. Prowadząc procesy restrukturyzacji podległych działów (produkcja, handel, controlling, HR),  rozwijałem i wspierałem w codziennych działaniach liderów, skupiając się przede wszystkim na przekazywaniu odpowiedzialności i uprawnień w ich zespołach.  Zaimplementowałem w organizacjach sposób zarządzania oparty o wartości, cele, kompetencje oraz narzędzia controllingowe.

W swojej codziennej pracy kieruję się takimi wartościami jak: zaangażowanie – rozumiane jako pracowitość i pasja w działaniu, szacunek zarówno do ludzi jak i ich pracy oraz nieustanny rozwój.

 

 

 

Inne z tej kategorii

Diagnoza kompetencji i potencjału

Co to jest DISC? DISC to metoda analizy behawioralnej. Teoria modelu behawioralnego DISC opracowana została w 1928 roku przez profesora psychologii Williama Marstona na Uniwersytecie Harvarda, który badał ludzkie zachowania w konkretnych środowiskach i konkretnych...

Coaching

Proces coachingowy jest intensywnym i wartościowym procesem rozwojowym, który poszerza perspektywę, rozwija samoświadomość i podnosi efektywność działania. Istotą coachingu jest pełna koncentracja na potrzebach i wartościach klienta, nad zwiększeniem poziomu jego...

Przygotowanie i realizacja warsztatów tematycznych

Praca w formie warsztatów stała się standardową, bardzo efektywną formą pracy w wielu organizacjach. Warsztaty to nic innego jak spotkania robocze, podczas których grupa osób w sposób ustrukturyzowany pracuje nad określonym tematem przy wsparciu profesjonalnego...

Moderowanie spotkań

Spotkania biznesowe, zarówno te informacyjne, konsultacyjne jak i decyzyjne są na stałe wpisane w harmonogram dnia czy kalendarz zarówno właścicieli firm jak i menadżerów. Ważne jest, aby podczas takich spotkań zbudować zaangażowanie, stymulować kreatywność, utrzymać...

Kompetencyjne opisy stanowisk

Pomagamy przygotować kompleksowy zestaw obowiązków, wymaganych kompetencji i umiejętności wraz z kluczowymi wskaźnikami efektywności danego stanowiska. Taki dokument jest podstawą do zawarcia, realizacji i rozliczenia kontraktu pomiędzy przełożonym, a pracownikiem. W...

Interim Manager

Czym jest Interim Management? Jest to czasowa, elastyczna forma zatrudnienia managera do realizacji konkretnych celów i zadań. Dla firmy jest to koszt ściśle powiązany z osiągnięciem konkretnych, ustalonych rezultatów biznesowych. Interim działa wewnątrz organizacji,...

Negocjacje i mediacje

Skuteczne negocjacje “W życiu i biznesie otrzymujemy nie to na co zasługujemy, ale to, co wynegocjujemy. Ja wynegocjuję dla Ciebie więcej.” Bartosz Nowicki Negocjacje są nieodzowną częścią każdego biznesu, a każda branża oraz firma ma swoją specyfikę i zasady. Ja...

Doradztwo rekrutacyjne

Organizacje, w których nie ma wyodrębnionych działów zarządzających zasobami ludzkimi, a w konsekwencji również osób dedykowanych do kompleksowego wsparcia procesu rekrutacji, często borykają się z problemami w zakresie planowania i prowadzenia tych działań. W celu...

System ocen pracowniczych – okresowe rozmowy rozwojowe

Okresowe rozmowy rozwojowe to przegląd wyników i osiągnięć pracownika za dany okres, z uwzględnieniem kompetencyjnego opisu stanowiska, karty celów i przy pomocy matryc kompetencyjnych. Taka ocena przeprowadzana jest w firmach regularnie, najczęściej w cyklach...

Szkolenia i warsztaty dla pracowników i menadżerów

Do niedawna, rekrutując pracowników, koncentracja i uwaga organizacji skupione były w głównej mierze na kompetencjach twardych, takich jak wiedza, wykształcenie, doświadczenie zawodowe. Dziś ogromny wpływ na wydajność i efektywność procesów, realizację zadań, wzrost...