7 filarów

Czym jest fundament?

Fundament jest niezbędną częścią składową budowli, elementem, który spełnia zadania konstrukcyjne. Źle zaprojektowane lub wykonane fundamenty, mogą nieść za sobą duże konsekwencje. Przekonali się o tym m.in. budowniczy z Pizy.

Nasz fundament jest podstawą do budowania nowoczesnego, prężnie działającego przedsiębiorstwa.

Na mocny fundament składają się: wizja, misja, strategia i wynikające z niej cele, a także odpowiednia organizacja firmy (schematy organizacyjne, przepływ informacji i komunikacja wewnętrzna, system płac, zasady i procedury dotyczące zmian stanowisk i wynagrodzeń), która jest konsekwencją powyższych elementów.

WIZJA to odpowiedź na pytanie co planuję zrobić i dokąd zmierzam, czyli obraz idealnego rezultatu końcowego.
MISJA wskazuje po co jesteśmy na rynku i dla kogo.
STRATEGIA BIZNESOWA firmy pozwala na zdefiniowanie kluczowych sił napędowych biznesu takich jak: technologia, dystrybucja, konkurencja, czy rynki.

Większość właścicieli oraz osób zarządzających firmami jest świadoma celu istnienia firmy. Wiedzą dokąd firma zmierza, jakie obowiązują reguły gry na rynku i w jaki sposób chcą zwyciężać. Pytając szeregowych pracowników, ale i Top Menadżerów o to, „czy wiedzą jaki kierunek został im wytyczony, jakie główne wartości jako przedsiębiorstwo dostarczamy klientom i jakie w związku z tym działania operacyjne powinni realizować ludzie na co dzień, aby urzeczywistnić wizję i plany firmy?”, często okazuje się, że nie znają oni odpowiedzi lub odpowiedzi, których udzielają są odmienne od założeń właściciela.

Tu z pomocą przychodzi proces planowania realizacji celów (strategia), który daje początek pożądanym i spójnym zachowaniom na wszystkich szczeblach organizacji.

Niejednokrotnie obserwowaliśmy jak zwykli ludzie, zjednoczeni wokół wspólnych wartości i misji, czują się częścią czegoś wielkiego i ważnego. Dzięki temu osiągają niezwykłe rezultaty, co w konsekwencji przekłada się na wymierne wyniki.

Solidny fundament to podstawa nowoczesnego, stabilnego przedsiębiorstwa, na który składają się poszczególne filary:

Filar 1.

Odpowiedzialne przywództwo

Filar 2.

Optymalne struktury

Filar 3.

Mistrzowskie zespoły

Filar 4.

Sprawne i ekonomiczne procesy

Filar 5.

Pełna moc sprzedaży

Filar 6.

Wysokowydajna produkcja

Filar 7.

Skuteczna i przemyślana sukcesja

Inne z tej kategorii

Kompleksowe wdrożenie HR

HR zaszyty w kadrach Jeszcze do niedawna w Polsce opieką nad pracownikami, rekrutacją, czy zmianami stanowiskowymi zajmowały się działy kadrowo-płacowe, osadzone w strukturach działów finansowych. Eksperci z dziedziny kadr i płac, znający przepisy i ustawy w tym...

Filar 1. Odpowiedzialne przywództwo

Nigdy, przenigdy nie powstanie samodzielny, kompetentny zespół, jeśli menadżer nie zechce podzielić się władzą. Do realizacji ambitnych wizji przedsiębiorstwa nie wystarczy tylko najlepsza strategia ani olbrzymi kapitał. Do tego zadania potrzebni są świadomi,...

Filar 2. Optymalne struktury

"Z przeprowadzonej przez nas analizy firm działających w ośmiu sektorach w 21 krajach wynika, że przedsiębiorstwa z solidnym i jasnym modelem operacyjnym osiągają najlepsze wyniki finansowe.Średni pięcioletni wzrost przychodu tych firm jest o 120 punktów bazowych...

Filar 3. Mistrzowskie zespoły

"Jeśli przyjrzysz się próbującej coś osiągnąć mrówce, zaskoczy cię jej nieudolność”, pisze Deborah Gordon, biolog ze Stanford University, w opublikowanym przez National Geographic artykule. "Mrówki nie są mądre... ale kolonie mrówek owszem”. „Jeżeli znasz koncepcje...

Filar 4. Sprawne i ekonomiczne procesy

"Z badania przeprowadzonego przez firmę Bain & Company wynika, że w ostatnich 20 latach firmy, które podchodziły do dezinwestycji zdyscyplinowanie, zapewniały akcjonariuszom prawie dwukrotnie wyższą wartość, niż wynosiła średnia.” (www.hbrp.pl: Optymalne podejście...

Filar 5. Pełna moc sprzedaży

Najnowocześniejsza linia produkcyjna o dużej wydajności, może szybko zapełnić magazyny. Nawet najbardziej atrakcyjna usługa, może pozostać atrakcyjna tylko w teorii bez właściwego dotarcia do klientów. Aż 61% handlowców uważa, że sprzedaż obecnie jest dużo trudniejsza...

Filar 6. Wysokowydajna produkcja

Nie ma na tyle dobrego pomysłu, by nie można go było udoskonalić. Zakup lub budowa linii produkcyjnej, to w dzisiejszych czasach dość łatwe zadanie. Na rynku jest bardzo dużo wyspecjalizowanych firm produkujących gotowe linie, maszyny i urządzenia. Warsztaty...

Filar 7. Skuteczna i przemyślana sukcesja

"Okazuje się, że 57% badanych menedżerów nie ma osoby, która mogłaby przejąć ich obowiązki na wypadek, gdyby byli dłużej nieobecni w firmie. Równie źle jest, jeśli chodzi o kształcenie następców. Ponad połowa badanych nie zajmuje się tym wcale, i to niezależnie od...