7 filarów

Filar 4. Sprawne i ekonomiczne procesy

„Z badania przeprowadzonego przez firmę Bain & Company wynika, że w ostatnich 20 latach firmy, które podchodziły do dezinwestycji zdyscyplinowanie, zapewniały akcjonariuszom prawie dwukrotnie wyższą wartość, niż wynosiła średnia.” (www.hbrp.pl: Optymalne podejście do dezinwestycji, Harvard Business Review Polska, marzec 2009)

„O procesie dezinwestycji mówi się, kiedy przedsiębiorstwo postanawia zbyć aktywa o niskiej produktywności lub te uznane po prostu za zbędne. Warto zaznaczyć, że dezinwestycje nie są wyrazem porażki, ale zwiększeniem szansy na sukces.” (www.aliortfi.com)

Wdrożenie zasady dezinwestycji na grunt zarządzania przedsiębiorstwem i skupiając odpowiednią ilość uwagi oraz zasobów w obszarze optymalizacji procesów, będzie się przekładało na znaczący wzrost konkurencyjności firmy, jej produktów i usług.

Kompleksowa optymalizacja kosztów przynosi wymierne efekty nie tylko pod względem finansowym, ale także pod kątem efektywności procesów, przekładając się na usprawnienia w działaniach operacyjnych. Likwiduje tak zwane silosy organizacyjne, poprawia przepływ informacji, zwiększa szansę na właściwe wykorzystanie potencjału pracowników, a w konsekwencji usprawnia zarządzanie.

W związku z tym, ważnym wyzwaniem, przed którym stają właściciele firm, jest znalezienie odpowiedzi na pytanie: „Jakie zasoby i zdolności organizacyjne odgrywają kluczową rolę w budowaniu wartości, zwiększając potencjał przedsiębiorstwa?” i jednocześnie „W jaki sposób ograniczyć do minimum koszty ponoszone na działania wspierające, które bezpośrednio nie zwiększają wartości?”

Jak wskazują statystyki rynkowe, „Efektywne zarządzanie kosztami wciąż jest jednym z ważniejszych wyzwań polskich menedżerów, którzy w ciągu ostatnich dwóch lat podejmowali więcej prób w zarządzaniu kosztami niż menedżerowie z innych krajów.” (www.hbrp.pl: Strategia i taktyka: jak skutecznie optymalizować koszty, Harvard Business Review Polska, marzec 2018)

Poniższy schemat pokazuje, że skuteczne przeprowadzenie optymalizacji zasobów i kosztów to proces, którego powodzenie zależy od szeregu zróżnicowanych czynników, takich jak: dogłębna analiza i dobre zaplanowanie procesu oraz umiejętność przeprowadzenia zmian w organizacji.

Nie bez znaczenia w całym procesie jest też sprawne przywództwo (patrz: FILAR 1).

Coraz więcej firm dostrzega jaka jest różnica pomiędzy optymalizacją, a cięciem kosztów. Zaczynają zdawać sobie sprawę, że dla uzyskania trwałych i długofalowych efektów, warto skupić się na bardziej kompleksowym i efektywnym zarządzaniu organizacją niż na jednorazowych cięciach kosztów.

„Według badań KPMG , aż dziewięć z dziesięciu programów redukcji kosztowej nie zapewnia osiągnięcia zakładanych celów, czyli nie dostarcza długoterminowych efektów. Dzieje się tak, ponieważ kierownictwa firm, zamiast koncentrować się na długofalowym usprawnieniu działalności przedsiębiorstwa, zwykle traktują redukcję wydatków jako krótkoterminowe działanie, którego celem jest głównie bieżąca poprawa zysków firmy.” (www.hbrp.pl: Długofalowe zarządzanie wydatkami, Harvard Business Review Polska, czerwiec 2015)

Redukcja wydatków jest więc jedną z konsekwencji i korzyści wdrażanych usprawnień biznesowych, a nie celem samym w sobie. Długofalowy program optymalizacji kosztowej poza redukcją wydatków, przyniesie więc także korzyści w postaci: wyższej wydajności procesów, podniesienia poziomu jakości obsługi klienta, czy maksymalnego wykorzystania zasobów, którymi dysponuje przedsiębiorstwo.

Inne z tej kategorii

Czym jest fundament?

Fundament jest niezbędną częścią składową budowli, elementem, który spełnia zadania konstrukcyjne. Źle zaprojektowane lub wykonane fundamenty, mogą nieść za sobą duże konsekwencje. Przekonali się o tym m.in. budowniczy z Pizy.Nasz fundament jest podstawą do budowania...

Kompleksowe wdrożenie HR

HR zaszyty w kadrach Jeszcze do niedawna w Polsce opieką nad pracownikami, rekrutacją, czy zmianami stanowiskowymi zajmowały się działy kadrowo-płacowe, osadzone w strukturach działów finansowych. Eksperci z dziedziny kadr i płac, znający przepisy i ustawy w tym...

Filar 1. Odpowiedzialne przywództwo

Nigdy, przenigdy nie powstanie samodzielny, kompetentny zespół, jeśli menadżer nie zechce podzielić się władzą. Do realizacji ambitnych wizji przedsiębiorstwa nie wystarczy tylko najlepsza strategia ani olbrzymi kapitał. Do tego zadania potrzebni są świadomi,...

Filar 2. Optymalne struktury

"Z przeprowadzonej przez nas analizy firm działających w ośmiu sektorach w 21 krajach wynika, że przedsiębiorstwa z solidnym i jasnym modelem operacyjnym osiągają najlepsze wyniki finansowe.Średni pięcioletni wzrost przychodu tych firm jest o 120 punktów bazowych...

Filar 3. Mistrzowskie zespoły

"Jeśli przyjrzysz się próbującej coś osiągnąć mrówce, zaskoczy cię jej nieudolność”, pisze Deborah Gordon, biolog ze Stanford University, w opublikowanym przez National Geographic artykule. "Mrówki nie są mądre... ale kolonie mrówek owszem”. „Jeżeli znasz koncepcje...

Filar 5. Pełna moc sprzedaży

Najnowocześniejsza linia produkcyjna o dużej wydajności, może szybko zapełnić magazyny. Nawet najbardziej atrakcyjna usługa, może pozostać atrakcyjna tylko w teorii bez właściwego dotarcia do klientów. Aż 61% handlowców uważa, że sprzedaż obecnie jest dużo trudniejsza...

Filar 6. Wysokowydajna produkcja

Nie ma na tyle dobrego pomysłu, by nie można go było udoskonalić. Zakup lub budowa linii produkcyjnej, to w dzisiejszych czasach dość łatwe zadanie. Na rynku jest bardzo dużo wyspecjalizowanych firm produkujących gotowe linie, maszyny i urządzenia. Warsztaty...

Filar 7. Skuteczna i przemyślana sukcesja

"Okazuje się, że 57% badanych menedżerów nie ma osoby, która mogłaby przejąć ich obowiązki na wypadek, gdyby byli dłużej nieobecni w firmie. Równie źle jest, jeśli chodzi o kształcenie następców. Ponad połowa badanych nie zajmuje się tym wcale, i to niezależnie od...