7 filarów

Filar 2. Optymalne struktury

„Z przeprowadzonej przez nas analizy firm działających w ośmiu sektorach w 21 krajach wynika, że przedsiębiorstwa z solidnym i jasnym modelem operacyjnym osiągają najlepsze wyniki finansowe.

Średni pięcioletni wzrost przychodu tych firm jest o 120 punktów bazowych szybszy, a marże o 260 punktów bazowych wyższe niż w przypadku firm znajdujących się w kwartylu najniższym.

Firmy charakteryzujące się takimi parametrami opierają swój model operacyjny na spójnym funkcjonowaniu głównych jego elementów: struktura organizacyjna, podział obowiązków i odpowiedzialności, zarządzanie, sposób pracy oraz odpowiedni dobór zasobów takich jak pracownicy, procesy czy technologia. Współgranie wyżej wymienionych elementów wspiera sprawną realizację celów strategicznych.”

(www.hbrp.pl: Doskonała strategia to za mało, jeśli twój model operacyjny jest słaby. Jacek Poświata, Dyrektor Zarządzający w Bain & Company w Polsce dla Harvard Business Review Polska)

Zorganizowanie struktur przedsiębiorstwa w sposób optymalny można uzyskać poprzez połączenie następujących działań:

Korzyści z wdrożenia filaru dla właścicieli i osób zarządzających:

  • Opisy stanowisk precyzyjnie określają zadania, odpowiedzialności i wymagania na stanowiskach pracy, porządkują i ujednolicają nazewnictwo. Jasny podział obowiązków często pozwoli Tobie uwolnić i alokować część zasobów do innych zadań lub w nowym świetle zobaczyć realne obłożenie pracą (a czasem także jego brak).
  • Dzięki diagnozie opartej na kompetencyjnych opisach stanowisk możesz obiektywnie zarządzać wydajnością pracowników. Rzetelna ocena wyników pracy w odniesieniu  do przejrzystych, mierzalnych kryteriów, pozwoli Tobie zidentyfikować i optymalnie wykorzystać najsilniejsze strony pracowników i odpowiednio zorientować działania zespołów we właściwym kierunku.
  • Analiza i diagnoza zasobów ludzkich w odniesieniu do bieżących i przyszłych potrzeb firmy, pozwoli Tobie na adekwatne przygotowanie struktur. Jasny układ organizacyjny rozstrzyga kwestie odpowiedzialności, co pozwala wszystkim skrócić czas na poszukiwanie osoby decyzyjnej w konkretnym obszarze. Jest punktem wyjścia do rozmów na temat planowanych potrzeb rekrutacyjnych, możliwości obsłużenia nowych projektów czy ustalenia ścieżek karier dla uzdolnionych i zaangażowanych pracowników.
  • Gdy oczekiwania wobec pracowników są transparentne, łatwiej identyfikują się oni  z celami i zadaniami. Wzmacnia to także ich poczucie odpowiedzialności i przynależności do określonych procesów. Obiektywne i rzetelne metody diagnozy oraz przejrzyste ścieżki rozwoju tworzą atrakcyjne i przyjazne środowisko pracy, co przekłada się na wyższe morale pracowników i zespołów.
  • Wraz z rozpoczęciem procesu optymalizacji struktur, równolegle zachodzi proces usprawnienia komunikacji międzydziałowej w firmie. Jednocześnie, każda, nawet mała zmiana w tym obszarze, wpłynie w sposób widoczny, na takie zorganizowanie struktur, zadań i odpowiedzialności, które będą się przekładać na sprawne funkcjonowanie Twojej firmy.
Inne z tej kategorii

Czym jest fundament?

Fundament jest niezbędną częścią składową budowli, elementem, który spełnia zadania konstrukcyjne. Źle zaprojektowane lub wykonane fundamenty, mogą nieść za sobą duże konsekwencje. Przekonali się o tym m.in. budowniczy z Pizy.Nasz fundament jest podstawą do budowania...

Kompleksowe wdrożenie HR

HR zaszyty w kadrach Jeszcze do niedawna w Polsce opieką nad pracownikami, rekrutacją, czy zmianami stanowiskowymi zajmowały się działy kadrowo-płacowe, osadzone w strukturach działów finansowych. Eksperci z dziedziny kadr i płac, znający przepisy i ustawy w tym...

Filar 1. Odpowiedzialne przywództwo

Nigdy, przenigdy nie powstanie samodzielny, kompetentny zespół, jeśli menadżer nie zechce podzielić się władzą. Do realizacji ambitnych wizji przedsiębiorstwa nie wystarczy tylko najlepsza strategia ani olbrzymi kapitał. Do tego zadania potrzebni są świadomi,...

Filar 3. Mistrzowskie zespoły

"Jeśli przyjrzysz się próbującej coś osiągnąć mrówce, zaskoczy cię jej nieudolność”, pisze Deborah Gordon, biolog ze Stanford University, w opublikowanym przez National Geographic artykule. "Mrówki nie są mądre... ale kolonie mrówek owszem”. „Jeżeli znasz koncepcje...

Filar 4. Sprawne i ekonomiczne procesy

"Z badania przeprowadzonego przez firmę Bain & Company wynika, że w ostatnich 20 latach firmy, które podchodziły do dezinwestycji zdyscyplinowanie, zapewniały akcjonariuszom prawie dwukrotnie wyższą wartość, niż wynosiła średnia.” (www.hbrp.pl: Optymalne podejście...

Filar 5. Pełna moc sprzedaży

Najnowocześniejsza linia produkcyjna o dużej wydajności, może szybko zapełnić magazyny. Nawet najbardziej atrakcyjna usługa, może pozostać atrakcyjna tylko w teorii bez właściwego dotarcia do klientów. Aż 61% handlowców uważa, że sprzedaż obecnie jest dużo trudniejsza...

Filar 6. Wysokowydajna produkcja

Nie ma na tyle dobrego pomysłu, by nie można go było udoskonalić. Zakup lub budowa linii produkcyjnej, to w dzisiejszych czasach dość łatwe zadanie. Na rynku jest bardzo dużo wyspecjalizowanych firm produkujących gotowe linie, maszyny i urządzenia. Warsztaty...

Filar 7. Skuteczna i przemyślana sukcesja

"Okazuje się, że 57% badanych menedżerów nie ma osoby, która mogłaby przejąć ich obowiązki na wypadek, gdyby byli dłużej nieobecni w firmie. Równie źle jest, jeśli chodzi o kształcenie następców. Ponad połowa badanych nie zajmuje się tym wcale, i to niezależnie od...