7 filarów

Kompleksowe wdrożenie HR

HR zaszyty w kadrach

Jeszcze do niedawna w Polsce opieką nad pracownikami, rekrutacją, czy zmianami stanowiskowymi zajmowały się działy kadrowo-płacowe, osadzone w strukturach działów finansowych. Eksperci z dziedziny kadr i płac, znający przepisy i ustawy w tym zakresie (KP, ZUS, PDOF), byli również angażowani do wspierania menadżerów w ramach trudnych sytuacji w relacjach z innymi pracownikami. Niestety wiedza i doświadczenie z dziedziny kadr i płac niewiele mogła się przydać przy wyzwaniach z jakimi musieli się mierzyć. Aby kompleksowo zadbać o zasoby ludzkie w firmie i móc doradzać w tym obszarze, potrzeba innego, ukierunkowanego przygotowania, wiedzy i kompetencji.

Firma to ludzie

Jak słusznie zauważa Maciej Chmielowski, Dyrektor Generalny Polski i krajów bałtyckich Fresenius Kabi, w wywiadzie z Anną Sarnacką-Smith (książka Everest Lidera): „Na poziomie produktu trudno dziś konkurować. Firma ma wpływ przede wszystkim na ludzi i to oni odróżniają ją od konkurencji.”

Jednak HR nie jest w stanie zrobić tego sam – potrzebuje ambasadorów – właścicieli, menadżerów, liderów, którzy zostaną wyposażeni w niezbędne do tego umiejętności i kompetencje.

Istotnym miernikiem efektywności działań HR jest przede wszystkim poziom zaangażowania i zadowolenie pracowników, chęć łączenia swojej przyszłości z dalszym rozwojem organizacji, identyfikacja z firmą, jej misją i wartościami.

W firmach o pozytywnej kulturze organizacyjnej, zaangażowani pracownicy osiągają wyniki lepsze o 20%, a ich odejście z pracy jest o 87% mniej prawdopodobne w porównaniu z pracownikami o niższym poziomie zaangażowania. Te firmy stają się liderami swojej kategorii. (RMI Solutions; Instytut Gallupa).

HR jako strategiczny partner biznesowy

O tym jak wielkie znaczenie dla organizacji ma HR, przekonały się firmy, którym przyszło się mierzyć z trudnym rynkiem pracownika, wdrażać zmiany organizacyjne oraz te, które mierzą się z dużą konkurencją (również tą zza granicy). To one nieustannie podnosząc jakość i efektywność swoich zasobów ludzkich, odnoszą sukcesy.

Pozyskiwanie pracowników, ich rozwój i szkolenia, zarządzanie talentami, ustalanie ścieżek karier, prowadzenie rozmów okresowych, budowanie kultury organizacyjnej, employer branding – to tylko niektóre wyzwania, które stoją przed działami HR. Bardzo ważnym elementem jest również badanie poziomu satysfakcji pracowników, zarządzanie motywacją, onboarding, praca na feedback’u, czy komunikowanie celów biznesowych w kulturze firmy. Dziś przedstawiciele działów HR ściśle współpracują z zarządem oraz menadżerami poszczególnych działów w roli HR Biznes Partnerów, dlatego bardzo ważne jest, aby byli oni do tego odpowiednio przygotowani.

Od czego zatem zacząć wdrażanie do firmy HR-u?

Wdrażanie w firmie HR-u warto zacząć  od sprecyzowania i zakomunikowania misji, wizji i strategii. Następnie należy wypracować wraz z kadrą zarządzającą oraz przedstawicielami zespołów, wartości jakimi firma chce się kierować.

Wg audytu Strategii Lean, Leanpassion, 2013-2016 aż 95% liderów i członków zarządów firm w Polsce nie zna misji, wizji i celów strategicznych organizacji, którą kierują.

Jest to o tyle ważne, że od postawy lidera w dużej mierze zależy, czy pracownicy są zmotywowani i zaangażowani. Trudno więc oczekiwać, żeby organizacja doskonaliła się i rosła, kiedy nie jest spełniony tak kluczowy warunek.

Aby HR spełniało swoją podstawową funkcję w organizacji, potrzebne są dobrze zorganizowane i ułożone procesy, takie jak: kompetencyjne opisów stanowisk, rekrutacje czy onboarding. Zadaniem HR jest m.in. odpowiednia alokacja potencjału pracowników, będących  w strukturach firmy oraz pozyskiwanie ich w procesie rekrutacji, zgodne z oczekiwaniami firmy i profilami kompetencji danego stanowiska. Dodatkowo HR, odpowiada za zaopiekowanie się nowymi pracownikami w taki sposób, aby od pierwszych dni czuli się częścią tej firmy i z podniesioną głową identyfikowali się z jej marką.

Firma wcale nie potrzebuje rozbudowanych struktur HR aby skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim

Wprowadzenie HR nie musi wiązać się z tworzeniem nowych działów i rozbudowanymi strukturami – dla nas to budowanie świadomości, kultury organizacyjnej i zmiana metod zarządzania, stawiając „człowieka w centrum”.

Dokonać możemy tego na dwa sposoby:

  1. Outsourcing usług – jako firma zewnętrzna przeprowadzimy audyt w Twojej firmie. Dzięki indywidualnej pracy z zespołami, na czas wdrożenia, staniemy się integralną częścią Twojej organizacji.  Dzięki temu szczegółowo poznamy pracowników – ich możliwości i ograniczenia, atmosferę firmy, panujące nastroje, dowiemy się jak przebiega współpraca pomiędzy działami oraz jak funkcjonuje przepływ informacji i proces komunikacji. Na podstawie zebranego materiału sporządzimy raport, w którym wskażemy, odpowiednio uargumentowane, potencjalne obszary do zmian. Cały proces wdrożenia będzie przebiegał przy naszym całkowitym wsparciu i pełnym operacyjnym zaangażowaniu. Wiemy, że wszelkie uzyskanie w trakcie audytu informacje wymagają pełnego zaufania obydwu stron, dlatego podpisujemy klauzulę poufności.
  2. Wykorzystamy potencjał w Twojej firmie – damy wsparcie osobie, która ma predyspozycje, wiedzę i/albo kompetencje, a chciałaby się rozwijać dalej – wskażemy kierunek działania, przeszkolimy, przygotujemy do roli specjalisty HR, tak aby w pełni wyposażona mogła kontynuować powyższe działania sama lub z osobami przez siebie wybranymi. W ramach potrzeb będziemy wsparciem i mentorem na ścieżce rozwoju zawodowego zarówno dla tej osoby, jak i całej firmy.

Jeśli jednak okaże się, że nie posiadasz potencjału do rozwoju w strukturach Twojej firmy, pomożemy Ci pozyskać odpowiednią osobę z rynku w procesie rekrutacji.

Wiemy, jak ważny jest każdy szczegół w procesie zmian, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby wyposażyć ludzi w organizacjach w niezbędne umiejętności, kompetencje i narzędzia. Transfer wiedzy, który odbywa się przy realizacji wspólnych wdrożeń, jest kumulacją wszystkich naszych doświadczeń i sprawdzonych, dobrych praktyk. Jesteśmy absolutnymi pasjonatami rozwoju osobistego, stale podnosimy swoje kompetencje, aby nabytą wiedzą dzielić się z tymi, którzy tak jak my chcą się realizować i osiągać swoje cele, a w konsekwencji cele swojej firmy.

Pracujemy wyjątkowymi i efektywnymi metodami. Najważniejszy jest dla nas efekt końcowy, dlatego wiążemy się rezultatami, które mają przynieść Twojej firmie realne, wymierne korzyści.

Inne z tej kategorii

Czym jest fundament?

Fundament jest niezbędną częścią składową budowli, elementem, który spełnia zadania konstrukcyjne. Źle zaprojektowane lub wykonane fundamenty, mogą nieść za sobą duże konsekwencje. Przekonali się o tym m.in. budowniczy z Pizy.Nasz fundament jest podstawą do budowania...

Filar 1. Odpowiedzialne przywództwo

Nigdy, przenigdy nie powstanie samodzielny, kompetentny zespół, jeśli menadżer nie zechce podzielić się władzą. Do realizacji ambitnych wizji przedsiębiorstwa nie wystarczy tylko najlepsza strategia ani olbrzymi kapitał. Do tego zadania potrzebni są świadomi,...

Filar 2. Optymalne struktury

"Z przeprowadzonej przez nas analizy firm działających w ośmiu sektorach w 21 krajach wynika, że przedsiębiorstwa z solidnym i jasnym modelem operacyjnym osiągają najlepsze wyniki finansowe.Średni pięcioletni wzrost przychodu tych firm jest o 120 punktów bazowych...

Filar 3. Mistrzowskie zespoły

"Jeśli przyjrzysz się próbującej coś osiągnąć mrówce, zaskoczy cię jej nieudolność”, pisze Deborah Gordon, biolog ze Stanford University, w opublikowanym przez National Geographic artykule. "Mrówki nie są mądre... ale kolonie mrówek owszem”. „Jeżeli znasz koncepcje...

Filar 4. Sprawne i ekonomiczne procesy

"Z badania przeprowadzonego przez firmę Bain & Company wynika, że w ostatnich 20 latach firmy, które podchodziły do dezinwestycji zdyscyplinowanie, zapewniały akcjonariuszom prawie dwukrotnie wyższą wartość, niż wynosiła średnia.” (www.hbrp.pl: Optymalne podejście...

Filar 5. Pełna moc sprzedaży

Najnowocześniejsza linia produkcyjna o dużej wydajności, może szybko zapełnić magazyny. Nawet najbardziej atrakcyjna usługa, może pozostać atrakcyjna tylko w teorii bez właściwego dotarcia do klientów. Aż 61% handlowców uważa, że sprzedaż obecnie jest dużo trudniejsza...

Filar 6. Wysokowydajna produkcja

Nie ma na tyle dobrego pomysłu, by nie można go było udoskonalić. Zakup lub budowa linii produkcyjnej, to w dzisiejszych czasach dość łatwe zadanie. Na rynku jest bardzo dużo wyspecjalizowanych firm produkujących gotowe linie, maszyny i urządzenia. Warsztaty...

Filar 7. Skuteczna i przemyślana sukcesja

"Okazuje się, że 57% badanych menedżerów nie ma osoby, która mogłaby przejąć ich obowiązki na wypadek, gdyby byli dłużej nieobecni w firmie. Równie źle jest, jeśli chodzi o kształcenie następców. Ponad połowa badanych nie zajmuje się tym wcale, i to niezależnie od...