7 filarów

Filar 3. Mistrzowskie zespoły

„Jeśli przyjrzysz się próbującej coś osiągnąć mrówce, zaskoczy cię jej nieudolność”, pisze Deborah Gordon, biolog ze Stanford University, w opublikowanym przez National Geographic artykule. „Mrówki nie są mądre… ale kolonie mrówek owszem”.

„Jeżeli znasz koncepcje mądrości tłumu oraz inteligencji roju, prawdopodobnie przytakniesz ze zrozumieniem. W odpowiednich warunkach grupa – kolonia mrówek, organizacja lub zespół – może wykazać się większą mądrością niż którykolwiek z poszczególnych członków.”, czytamy w Harvard Business Review Polska. Mowa tu o powszechnie znanym, a jakże często zapominanym efekcie synergii.

Stephen Covey, autor książki 7 nawyków skutecznego działania, podkreśla, że trudno mówić o skuteczności, jeśli nie jest osiągana synergia.

W relacjach między ludźmi synergia pojawia się wówczas, gdy pomysły i działania grupy przynoszą lepsze efekty niż suma działań wszystkich członków działających samodzielnie.

Synergia jest istotą kierowania. Od odpowiedzialnych liderów oczekujemy celowego współtworzenia takiego środowiska pracy, które będzie nastawione na różnorodność i rozwijanie potencjału zespołów, będzie sprzyjać wysokiemu zaangażowaniu, twórczej współpracy oraz efektywności działania.
Aby uzyskać zamierzony rezultat, potrzebne jest budowanie takiej kultury organizacyjnej, w której ludzie czują się odpowiedzialni za umacnianie wspólnych wartości i skuteczną realizację celów.
Tylko to jest jedyną słuszną drogą, aby sięgnąć po zwycięstwo.

Jak słusznie zauważa Maciej Chmielowski, Dyrektor Generalny Polski i krajów bałtyckich Fresenius Kabi, w wywiadzie z Anną Sarnacką-Smith (książka Everest Lidera): „Na poziomie produktu trudno dziś konkurować. Firma ma wpływ przede wszystkim na ludzi i to oni odróżniają ją od konkurencji.”

Korzyści z wdrożenia filaru dla właścicieli i osób zarządzających:

  • Instytut Gallupa zmierzył, że niezaangażowani pracownicy mają o 37% większą nieobecność w pracy, przytrafia się im o 49% więcej wypadków oraz popełniają
    o 60% więcej błędów.
  • W firmach o pozytywnej kulturze organizacyjnej, zaangażowani pracownicy osiągają wyniki lepsze o 20%, a ich odejście z pracy jest o 87% mniej prawdopodobne w porównaniu z pracownikami o niższym poziomie zaangażowania. Te firmy stają się liderami swojej kategorii. (RMI Solutions; Instytut Gallupa)
  • Firmy z rankingu „100 Najlepszych Pracodawców w Ameryce” opracowanej przez magazyn „Fortune”, uzyskują stopę zwrotu z kapitału własnego aż o 3,5% wyższą niż pozostałe firmy spoza rankingu. To dowód na to, że organizacje zatrudniające zaangażowanych pracowników osiągają większe zyski. Tacy ludzie pracują proaktywnie i z pasją, mają motywację, aby oddolnie podejmować inicjatywy rozwijające firmy, a dzieje się to równolegle na wielu płaszczyznach.

W dzisiejszej, dynamicznie zmieniającej się, nieprzewidywalnej rzeczywistości, Twoi ludzie jak nigdy wcześniej, potrzebują poczucia bezpieczeństwa. Pracując
w środowisku, w którym obowiązują jasne, przejrzyste i konkretne reguły gry mogą z powodzeniem realizować potrzeby wyższego rzędu, takie jak rozwój
i samorealizacja. Właśnie te kategorie zachowań tak naprawdę rozwijają Twoją firmę w długofalowej perspektywie.

Inne z tej kategorii

Czym jest fundament?

Fundament jest niezbędną częścią składową budowli, elementem, który spełnia zadania konstrukcyjne. Źle zaprojektowane lub wykonane fundamenty, mogą nieść za sobą duże konsekwencje. Przekonali się o tym m.in. budowniczy z Pizy.Nasz fundament jest podstawą do budowania...

Kompleksowe wdrożenie HR

HR zaszyty w kadrach Jeszcze do niedawna w Polsce opieką nad pracownikami, rekrutacją, czy zmianami stanowiskowymi zajmowały się działy kadrowo-płacowe, osadzone w strukturach działów finansowych. Eksperci z dziedziny kadr i płac, znający przepisy i ustawy w tym...

Filar 1. Odpowiedzialne przywództwo

Nigdy, przenigdy nie powstanie samodzielny, kompetentny zespół, jeśli menadżer nie zechce podzielić się władzą. Do realizacji ambitnych wizji przedsiębiorstwa nie wystarczy tylko najlepsza strategia ani olbrzymi kapitał. Do tego zadania potrzebni są świadomi,...

Filar 2. Optymalne struktury

"Z przeprowadzonej przez nas analizy firm działających w ośmiu sektorach w 21 krajach wynika, że przedsiębiorstwa z solidnym i jasnym modelem operacyjnym osiągają najlepsze wyniki finansowe.Średni pięcioletni wzrost przychodu tych firm jest o 120 punktów bazowych...

Filar 4. Sprawne i ekonomiczne procesy

"Z badania przeprowadzonego przez firmę Bain & Company wynika, że w ostatnich 20 latach firmy, które podchodziły do dezinwestycji zdyscyplinowanie, zapewniały akcjonariuszom prawie dwukrotnie wyższą wartość, niż wynosiła średnia.” (www.hbrp.pl: Optymalne podejście...

Filar 5. Pełna moc sprzedaży

Najnowocześniejsza linia produkcyjna o dużej wydajności, może szybko zapełnić magazyny. Nawet najbardziej atrakcyjna usługa, może pozostać atrakcyjna tylko w teorii bez właściwego dotarcia do klientów. Aż 61% handlowców uważa, że sprzedaż obecnie jest dużo trudniejsza...

Filar 6. Wysokowydajna produkcja

Nie ma na tyle dobrego pomysłu, by nie można go było udoskonalić. Zakup lub budowa linii produkcyjnej, to w dzisiejszych czasach dość łatwe zadanie. Na rynku jest bardzo dużo wyspecjalizowanych firm produkujących gotowe linie, maszyny i urządzenia. Warsztaty...

Filar 7. Skuteczna i przemyślana sukcesja

"Okazuje się, że 57% badanych menedżerów nie ma osoby, która mogłaby przejąć ich obowiązki na wypadek, gdyby byli dłużej nieobecni w firmie. Równie źle jest, jeśli chodzi o kształcenie następców. Ponad połowa badanych nie zajmuje się tym wcale, i to niezależnie od...