Blog

Doradztwo i konsultacje indywidualne dla osób zarządzających zespołami

Lepsze alokowanie posiadanych zasobów ludzkich pozwala na maksymalizację osiąganych wyników i wydajniejsze wykorzystanie potencjału dostępnego wewnątrz firmy. Służą temu prowadzone przez nas konsultacje indywidualne i biznesowe. Są to inspirujące rozmowy z praktykami, którzy mają spore doświadczenie w trafnej identyfikacji problemów i trudności w obszarze funkcjonowania organizacji i zapewnia doradztwo dla przedsiębiorców i menadżerów, którzy poszukują sposobów na realne zwiększenie wyników oraz komfortu pracy.

Samotność na szczycie

Z naszej praktyki wyłania się obserwacja, że u osób zajmujących eksponowane stanowiska w firmach, coraz częściej pojawia się silna potrzeba możliwości omówienia wielu spraw, konsultacji biznesowych i indywidualnych. Wiąże się to z przedyskutowaniem różnych sytuacji i wątpliwości, z którymi muszą się mierzyć na co dzień. Sami, pełniąc kluczowe stanowiska w różnych przedsiębiorstwach, byliśmy w tym miejscu. Wiemy, że “samotność szefa” jest w tym zawodzie nieuchronna i tym większa im wyżej w hierarchii.

Dlaczego doradztwo menadżerskie i dla przedsiębiorców?

Podejmowanie decyzji sprzecznych z oczekiwaniami załogi skutkuje dużym obciążeniem psychicznym i emocjonalnym. Dodatkowo istnieją takie kwestie, których szef nie może i nie powinien poruszać z zespołem. Dlatego z reguły zostaje z pewnymi rozterkami zupełnie sam. Nasze doradztwo biznesowe dla menadżerów a także szkolenia, które prowadzimy dla nich, nie polegają na dostarczaniu gotowych rozwiązań, ale na wspólnym wypracowaniu takich metod, które będą w danym momencie najbardziej właściwe dla firmy i konkretnej sytuacji.

Inne z tej kategorii

Diagnoza kompetencji i potencjału

Co to jest DISC? DISC to metoda analizy behawioralnej. Teoria modelu behawioralnego DISC opracowana została w 1928 roku przez profesora psychologii Williama Marstona na Uniwersytecie Harvarda, który badał ludzkie zachowania w konkretnych środowiskach i konkretnych...

Coaching

Proces coachingowy jest intensywnym i wartościowym procesem rozwojowym, który poszerza perspektywę, rozwija samoświadomość i podnosi efektywność działania. Istotą coachingu jest pełna koncentracja na potrzebach i wartościach klienta, nad zwiększeniem poziomu jego...

Przygotowanie i realizacja warsztatów tematycznych

Praca w formie warsztatów stała się standardową, bardzo efektywną formą pracy w wielu organizacjach. Warsztaty to nic innego jak spotkania robocze, podczas których grupa osób w sposób ustrukturyzowany pracuje nad określonym tematem przy wsparciu profesjonalnego...

Moderowanie spotkań

Spotkania biznesowe, zarówno te informacyjne, konsultacyjne jak i decyzyjne są na stałe wpisane w harmonogram dnia czy kalendarz zarówno właścicieli firm jak i menadżerów. Ważne jest, aby podczas takich spotkań zbudować zaangażowanie, stymulować kreatywność, utrzymać...

Kompetencyjne opisy stanowisk

Pomagamy przygotować kompleksowy zestaw obowiązków, wymaganych kompetencji i umiejętności wraz z kluczowymi wskaźnikami efektywności danego stanowiska. Taki dokument jest podstawą do zawarcia, realizacji i rozliczenia kontraktu pomiędzy przełożonym, a pracownikiem. W...

Interim Manager

Czym jest Interim Management? Jest to czasowa, elastyczna forma zatrudnienia managera do realizacji konkretnych celów i zadań. Dla firmy jest to koszt ściśle powiązany z osiągnięciem konkretnych, ustalonych rezultatów biznesowych. Interim działa wewnątrz organizacji,...

Mentoring

To jedna z najefektywniejszych metod nauki, bazująca na pozyskiwaniu wiedzy praktycznej i doświadczeń mentora. Dzięki inspirującym przykładom gotowych sytuacji, mentor pomaga odkrywać i rozwijać potencjał oraz wspiera w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań. Mentor to...

Negocjacje i mediacje

Skuteczne negocjacje “W życiu i biznesie otrzymujemy nie to na co zasługujemy, ale to, co wynegocjujemy. Ja wynegocjuję dla Ciebie więcej.” Bartosz Nowicki Negocjacje są nieodzowną częścią każdego biznesu, a każda branża oraz firma ma swoją specyfikę i zasady. Ja...

Doradztwo rekrutacyjne

Organizacje, w których nie ma wyodrębnionych działów zarządzających zasobami ludzkimi, a w konsekwencji również osób dedykowanych do kompleksowego wsparcia procesu rekrutacji, często borykają się z problemami w zakresie planowania i prowadzenia tych działań. W celu...

System ocen pracowniczych – okresowe rozmowy rozwojowe

Okresowe rozmowy rozwojowe to przegląd wyników i osiągnięć pracownika za dany okres, z uwzględnieniem kompetencyjnego opisu stanowiska, karty celów i przy pomocy matryc kompetencyjnych. Taka ocena przeprowadzana jest w firmach regularnie, najczęściej w cyklach...