Blog

Programy rozwojowe dla pracowników i menadżerów

Doskonale wiemy, że Twoim głównym celem zawodowym jest szeroko rozumiany sukces oraz, że za największymi sukcesami firm na rynku stoją ludzie, a człowiek jest najcenniejszym i najtrudniejszym do zastąpienia zasobem w organizacji.

Kompleksowe programy rozwojowe są integralną częścią naszych 7 filarów tematycznych. Realizujemy je także w formie osobnych projektów szkoleniowych pod konkretne potrzeby danej organizacji. 

Realizację każdego projektu poprzedzamy poznaniem istoty funkcjonowania biznesu Klienta oraz rzetelną analizą kontekstu organizacyjnego. Wspólnie definiujemy potrzeby i oczekiwania, przyglądamy się obszarom do poprawy i proponujemy narzędzia rozwojowe. Dzięki takiemu podejściu stosujemy nieszablonowe rozwiązania, które “szyjemy” na miarę potrzeb. 

Projektując programy rozwojowe korzystamy z nowatorskich narzędzi i metod. Nasze projekty przygotowywane i prowadzone są tak, aby z jednej strony w pełni zaangażować każdego uczestnika, motywując do indywidualnej pracy i wdrożeń, a z drugiej – maksymalnie wykorzystać potencjał i mądrość grupy oraz dynamikę pracy grupowej, aby osiągnąć jeszcze lepsze efekty niż uczestnicy są w stanie osiągnąć indywidualnie. 

W zależności od celów, na jakie się kontraktujemy oraz indywidualnych potrzeb uczestników, a także zakresu tematycznego, nad którymi wspólnie pracujemy, łączymy różne metody pracy, które skutecznie wspierają rozwój nowych umiejętności i przyczyniają się do zmiany postaw:

  • demonstracje i symulacje,
  • praca w parach,
  • praca w ”trójkach” (z rolą obserwatora feedbackującego),
  • odgrywanie ról – scenki tematyczne,
  • rozwiązywanie zadań problemowych – praca na praktycznych studiach przypadków,
  • sesje ”best practice” – dzielenie się doświadczeniem pomiędzy uczestnikami,
  • trening “on-the-job”,
  • e-learning.

Wykorzystujemy ”przegląd” i autorefleksję jako niezbędne narzędzia w procesie świadomego doskonalenia się, a każde szkolenie kończy się przygotowaniem przez uczestników arkusza indywidualnych zobowiązań rozwojowych – wdrożeń na grunt codziennej pracy.

W nasze programy rozwojowe włączamy często także pracę 1:1 z trenerem/ coachem/ mentorem. Takie spotkania nazywamy indywidualnymi sesjami doskonalącymi ”power boost”, gdyż faktycznie działają one trochę na zasadzie ”turbo doładowania” zdecydowanie potęgując efekty szkoleniowe i przyspieszając rozwój konkretnych umiejętności.

Znaczącą zaletą naszej oferty jest fakt, że wszyscy trenerzy są jednocześnie doświadczonymi praktykami z wieloletnim dorobkiem menadżerskim, wdrożeniowym oraz mają wymierne sukcesy na polu rozwoju pracowników i przygotowywania ich do awansów.

 

Inne z tej kategorii

Diagnoza kompetencji i potencjału

Co to jest DISC? DISC to metoda analizy behawioralnej. Teoria modelu behawioralnego DISC opracowana została w 1928 roku przez profesora psychologii Williama Marstona na Uniwersytecie Harvarda, który badał ludzkie zachowania w konkretnych środowiskach i konkretnych...

Coaching

Proces coachingowy jest intensywnym i wartościowym procesem rozwojowym, który poszerza perspektywę, rozwija samoświadomość i podnosi efektywność działania. Istotą coachingu jest pełna koncentracja na potrzebach i wartościach klienta, nad zwiększeniem poziomu jego...

Przygotowanie i realizacja warsztatów tematycznych

Praca w formie warsztatów stała się standardową, bardzo efektywną formą pracy w wielu organizacjach. Warsztaty to nic innego jak spotkania robocze, podczas których grupa osób w sposób ustrukturyzowany pracuje nad określonym tematem przy wsparciu profesjonalnego...

Moderowanie spotkań

Spotkania biznesowe, zarówno te informacyjne, konsultacyjne jak i decyzyjne są na stałe wpisane w harmonogram dnia czy kalendarz zarówno właścicieli firm jak i menadżerów. Ważne jest, aby podczas takich spotkań zbudować zaangażowanie, stymulować kreatywność, utrzymać...

Kompetencyjne opisy stanowisk

Pomagamy przygotować kompleksowy zestaw obowiązków, wymaganych kompetencji i umiejętności wraz z kluczowymi wskaźnikami efektywności danego stanowiska. Taki dokument jest podstawą do zawarcia, realizacji i rozliczenia kontraktu pomiędzy przełożonym, a pracownikiem. W...

Interim Manager

Czym jest Interim Management? Jest to czasowa, elastyczna forma zatrudnienia managera do realizacji konkretnych celów i zadań. Dla firmy jest to koszt ściśle powiązany z osiągnięciem konkretnych, ustalonych rezultatów biznesowych. Interim działa wewnątrz organizacji,...

Mentoring

To jedna z najefektywniejszych metod nauki, bazująca na pozyskiwaniu wiedzy praktycznej i doświadczeń mentora. Dzięki inspirującym przykładom gotowych sytuacji, mentor pomaga odkrywać i rozwijać potencjał oraz wspiera w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań. Mentor to...

Negocjacje i mediacje

Skuteczne negocjacje “W życiu i biznesie otrzymujemy nie to na co zasługujemy, ale to, co wynegocjujemy. Ja wynegocjuję dla Ciebie więcej.” Bartosz Nowicki Negocjacje są nieodzowną częścią każdego biznesu, a każda branża oraz firma ma swoją specyfikę i zasady. Ja...

Doradztwo rekrutacyjne

Organizacje, w których nie ma wyodrębnionych działów zarządzających zasobami ludzkimi, a w konsekwencji również osób dedykowanych do kompleksowego wsparcia procesu rekrutacji, często borykają się z problemami w zakresie planowania i prowadzenia tych działań. W celu...

System ocen pracowniczych – okresowe rozmowy rozwojowe

Okresowe rozmowy rozwojowe to przegląd wyników i osiągnięć pracownika za dany okres, z uwzględnieniem kompetencyjnego opisu stanowiska, karty celów i przy pomocy matryc kompetencyjnych. Taka ocena przeprowadzana jest w firmach regularnie, najczęściej w cyklach...