Oferta

Szkolenia i Programy rozwojowe

Doskonale wiemy, że Twoim głównym celem zawodowym jest szeroko rozumiany sukces oraz, że za największymi sukcesami firm na rynku stoją ludzie, a człowiek jest najcenniejszym i najtrudniejszym do zastąpienia zasobem w organizacji.

Do niedawna, rekrutując pracowników, koncentracja i uwaga organizacji skupione były w głównej mierze na kompetencjach twardych, takich jak wiedza, wykształcenie, czy też doświadczenie zawodowe. Dziś ogromny wpływ na wydajność i efektywność procesów, realizację zadań, wzrost konkurencyjności, a w konsekwencji na sukces organizacji, mają kompetencje miękkie, dlatego tak ważne jest, aby je rozwijać i doskonalić. (patrz: Złota dziesiątka umiejętności przyszłości na dole strony).

Z obszaru kompetencji społecznych mogą to być np.: komunikatywność, asertywność, negocjowanie, orientacja na klienta. Kompetencje te wpływają na jakość wykonywanych zadań w relacji z innymi osobami. Ich poziom decyduje o skuteczności współpracy, porozumiewania się, czy też wywierania wpływu na innych.

W obszarze kompetencji osobistych wyróżnić można np.: umiejętność podejmowania decyzji, otwartość na zmiany, zarządzanie czasem pracy, planowanie. Kompetencje osobiste to umiejętności, które są niezbędne w procesie zarządzania sobą i wiążą się z indywidualną realizacją zadań. Poziom powyższych kompetencji całościowo oddziałuje na jakość wykonywanych zadań.

Kompetencje menadżerskie są związane z zarządzaniem pracownikami oraz wpływają na procesy organizacyjne i sukces całej organizacji. Dbając o rozwój tych kompetencji skupimy się na obszarach takich jak: inteligencja emocjonalna, budowanie zespołów, delegowanie zadań, planowanie, rozwiązywanie złożonych problemów. Poziom tych kompetencji decyduje
o skuteczności zarządzania zespołami i procesami.

Kompleksowe programy rozwojowe są integralną częścią naszych 7 filarów tematycznych. Realizujemy je także w formie osobnych projektów szkoleniowych pod konkretne potrzeby danej organizacji. Realizację każdego projektu poprzedzamy poznaniem istoty funkcjonowania biznesu Klienta oraz rzetelną analizą kontekstu organizacyjnego. Wspólnie definiujemy potrzeby
i oczekiwania, przyglądamy się obszarom do poprawy i proponujemy narzędzia rozwojowe. Dzięki takiemu podejściu stosujemy nieszablonowe rozwiązania, które “szyjemy” na miarę potrzeb.

Inne z tej kategorii

Diagnoza kompetencji i potencjału

Badanie 360 stopni - 360 Indicator   Badanie 360 stopni odzwierciedla, jak bardzo postrzeganie siebie w danym obszarze jest spójne z tym, jak widzą daną osobę inni członkowie organizacji, czy klienci. Wyniki badania są podstawą do dalszej pracy, która daje...

Coaching

Proces coachingowy jest intensywnym i wartościowym procesem rozwojowym, który poszerza perspektywę, rozwija samoświadomość i podnosi efektywność działania. Istotą coachingu jest pełna koncentracja na potrzebach i wartościach klienta, nad zwiększeniem poziomu jego...

Przygotowanie i realizacja warsztatów tematycznych

Praca w formie warsztatów stała się standardową, bardzo efektywną formą pracy w wielu organizacjach. Warsztaty to nic innego jak spotkania robocze, podczas których grupa osób w sposób ustrukturyzowany pracuje nad określonym tematem przy wsparciu profesjonalnego...

Moderowanie spotkań

Spotkania biznesowe, zarówno te informacyjne, konsultacyjne jak i decyzyjne są na stałe wpisane w harmonogram dnia czy kalendarz zarówno właścicieli firm jak i menadżerów. Ważne jest, aby podczas takich spotkań zbudować zaangażowanie, stymulować kreatywność, utrzymać...

Efektywne negocjacje

“W życiu i biznesie otrzymujemy nie to na co zasługujemy, ale to, co wynegocjujemy. Ja wynegocjuję dla Ciebie więcej.” Bartosz Nowicki Negocjacje są nieodzowną częścią każdego biznesu, a każda branża oraz firma ma swoją specyfikę i zasady. Ja oferuję działania...

Audyty związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem

Według The Institute of Internal Auditors - międzynarodowej społeczności zrzeszającej audytorów wewnętrznych, jest to “(…) działalność niezależna i obiektywna, której celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej. Polega na systematycznej i...